Mali by sme zakázať používanie mobilov počas celého pobytu v škole?

Mali by sme zakázať používanie mobilov počas celého pobytu v škole?

Už sme tu raz podobnú otázku riešili, ale vtedy išlo o používanie mobilov na hodinách. Francúzsky parlament však vlani schválil prísnejšiu legislatívu, ktorá zakazuje používanie mobilov v materských, základných a stredných školách, a to aj počas prestávok a obedov. Francúzski žiaci mali aj doposiaľ zakázané používať telefóny počas výučby, jednotlivé školy sa však mohli rozhodnúť, či zájdu aj ďalej a mobily nepovolia vôbec. Nová legislatíva postup otočila: používanie mobilov je na školách zakázané, jednotlivé školy však môžu uplatniť výnimku a mobily v určitých prípadoch povoliť. Tento krok prirodzene vyvolal diskusie v mnohých európskych štátoch. Je to správny postup? Mali by Francúzov nasledovať aj iné krajiny? Odpoveď nie je jednoduchá – existujú argumenty ZA i PROTI.

Argumenty ZA

  • Odborníci varujú, že rastie počet závislostí od mobilných telefónov či sociálnych sietí. Niektorí psychológovia a neurológovia (Manfred Spitzer, Martin Jan Stránský a ďalší) poukazujú na rôzne riziká spojené s častým využívaním digitálnych zariadení a technológií. Odporúčajú, aby aspoň isté časti dňa zostali aj naďalej vyhradené práci a komunikácii bez nich.
  • Keď sú mobily cez prestávky povolené, spolužiaci medzi sebou výrazne menej osobne komunikujú, čo mnohí učitelia a rodičia vnímajú ako nežiaduce ochudobnenie ich mentálneho sveta.
  • Skúsenosť niektorých škôl ukazuje, že keď žiaci trávia celé prestávky s mobilmi v ruke, nedokážu si popri tom dostatočne sledovať čas. Nestíhajú potom ísť cez prestávky na WC, napiť sa, pripraviť si veci na nasledujúcu hodinu atď.
  • S mobilmi vstupujú do škôl rôzne sprievodné negatívne javy, ako tajné nahrávanie učiteľov, spolužiakov, porušovanie súkromia, kyberšikanovanie. Učitelia ani školská legislatíva nie sú na tieto nové situácie dostatočne pripravení.
  • Niektoré slovenské školy pristúpili ku generálnemu zákazu mobilov už dávnejšie a podľa ich skúseností to prinieslo žiakom aj učiteľom istú úľavu a vyslobodenie, možno podľa princípu „čo oči nevidia, srdce nebolí“. Je určite ľahšie nevenovať sa mobilu, ak je to zakázané, než neustále bojovať s týmto pokušením.

Argumenty PROTI

  • Školstvo by sa malo prispôsobovať realite, nie prispôsobovať si realitu. História ukazuje, že boj proti prieniku moderných technológií do škôl bol doposiaľ vždy márny. Čo ak bude mať onedlho každý žiak na ruke hodinky so zabudovaným smartfónom alebo okuliare s podobnou funkcionalitou? Čo ak budú tieto technológie integrované do oblečenia a ich zákaz nebude možný?
  • Ak chce škola o sebe tvrdiť, že pripravuje žiakov na život, mala by žiakom vytvárať podmienky podobné tým, aké ich čakajú v praxi. To je základný princíp každého simulátora. Ako chceme žiakov pripraviť na život vo svete, v ktorom ľudia bežne používajú mobily na široké spektrum činností, ak tieto zariadenia vykážeme zo škôl? Škola by si naopak mala klásť za cieľ naučiť žiakov smartfóny efektívne využívať.
  • Úplný zákaz mobilov v školách je príliš tvrdé opatrenie hraničiace s obmedzovaním osobnej slobody. Aj mnohí dospelí by vnímali ako vážny problém, keby počas celej pracovnej doby nesmeli použiť telefón.
  • Podobné zákazy robia zo školy nepríjemné, nepriateľské prostredie a učitelia si tým vyrábajú zo žiakov nepriateľov. Mladí ľudia majú ku škole negatívny vzťah aj preto, že v nej vidia skanzen ustrnutý v čase, čoraz viac sa vzďaľujúci od sveta, v ktorom oni – mladí – žijú svoje životy.
  • „Prohibícia“ nikdy nič nevyriešila. Je to výchova príkazmi a zákazmi, s ktorou sa mnohí rodičia nestotožňujú.
Mali by sme zakázať používanie mobilov počas celého pobytu v škole?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top