OPŠ 349: Voľby nie sú futbal

Voľby nie sú futbal

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Keď bolo v 1. kole prezidentských volieb sčítaných asi 50 % hlasov, spýtali sa novinári jedného z kandidátov, čo hovorí na výsledky a na víťazstvo Zuzany Čaputovej. Odpovedal, že treba počkať na sčítanie všetkých hlasov, pretože ani pri futbalovom zápase predsa neoslavujeme víťaza po prvom polčase. Ten kandidát nebol matematik, inak by vedel, že tá analógia s futbalom nie je správna a že na rozdiel od futbalového zápasu pri voľbách naozaj môžeme oslavovať víťaza už po sčítaní 50 % hlasov, ak je jeho náskok väčší ako 5 – 6 %. Prečo je to tak?

Odpoveď

Predovšetkým si treba uvedomiť jeden podstatný rozdiel medzi futbalovým zápasom a voľbami: Počas prestávky medzi polčasmi ešte nie je zápas ukončený – 2. polčas sa ešte neodohral a teoreticky by sa mohol vyvíjať rôznymi spôsobmi. Družstvo, ktoré po 1. polčase vedie 3 : 0, ešte môže v 2. polčase dostať 4 góly a zápas prehrať 3 : 4. Preto vo futbale nikdy neoslavujeme víťaza po 1. polčase a čakáme až na koniec zápasu.

Situácia pri voľbách je však odlišná: vo chvíli, keď je spočítaných 50 % hlasov, je už hlasovanie dávno skončené a výsledok volieb je daný a nemenný. Nie je možné, aby sa „druhá polovica volieb“ odohrala inak ako prvá polovica. A čo je ešte dôležitejšie: jedno z dôležitých tvrdení teórie pravdepodobnosti hovorí, že ak pri spočítavaní hlasov náhodne vyberieme akúkoľvek väčšiu vzorku lístkov, rozdelenie hlasov v tejto vzorke bude kopírovať rozdelenie hlasov v súbore všetkých odovzdaných hlasov, pričom čím je vzorka väčšia, tým je zhoda istejšia. Inými slovami: do prvej polovice spočítaných hlasov sú už zákonite „premietnuté“ aj výsledky druhej polovice ešte nesčítaných hlasov. To je významný rozdiel oproti futbalu: do stavu na konci 1. polčasu ešte nie je nijako premietnuté to, ako budú družstvá hrať v 2. polčase.

Pri sčítavaní hlasov sa tak nemôže stať, že najskôr budú sčítavané prevažne hlasy za kandidáta X a neskôr, v druhej polovici procesu sčítania, prídu na rad hlasy za kandidáta Y. Vylučuje to fakt, že hlasy sú sčítavané podľa okrskových komisií.

OPŠ 349: Voľby nie sú futbal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top