Mali ste v živote učiteľov, ktorí vás inšpirovali?

Učiteľ Slovenska 2020 – motivácia

Je ich desať, ale len jeden sa stane Učiteľom Slovenska 2020. My sme boli zvedaví, kto inšpiroval najkvalitnejších učiteľov a učiteľky na Slovensku. Ako si finalisti spomínajú na svojich vyučujúcich?

Učiteľ Slovenka je ocenením, ktorého cieľom je zviditeľniť prácu kvalitných pedagógov. Mali ste aj vy v živote učiteľov, ktorí sú pre vás inšpiráciou?

MONIKA PLINTOVÁ

Na gymnáziu som mala šťastie na učiteľov, ktorí vo mne zanechali trvalú stopu. Z nich ma najviac ovplyvnili dve ženy, učiteľka anglického jazyka a učiteľka dejepisu. Hovorí sa, že najlepší učitelia neučia, ale inšpirujú. Tieto dve učiteľky stáli pri zrode mojej celoživotnej vášne pre históriu, umenie, jazyky a cestovanie.

Monika Plintová

ĽUBICA DEMČÁKOVÁ

Osobne poznám desiatky skvelých učiteľov a učiteliek, ktorí vykonávajú svoju prácu s láskou a pokorou v srdci. Nápad a odhodlanie, ktoré vkladajú do svojej každodennej práce je pre mňa vzájomnou inšpiráciou.

Ľubica Demčáková

IVETA BARKOVÁ

To, že som učiteľkou, je aj preto, že som mala výborné učiteľky na základnej škole – dejepisárkou som vďaka pani učiteľke Šebeňovej a pre slovenčinu som sa rozhodla, lebo ma veľmi podporovala pani učiteľka Antalová. Obe ma učili na ZŠ J. G. Tajovského v Senci. Vždy ma učili prísne, ale láskavé učiteľky. 

Iveta Barková

LADISLAV OGURČÁK

Vďaka tejto nominácii som si hlboko uvedomil význam a prínos učiteľského povolania. Skláňam sa pred profesionálnou organizáciou ocenenia Učiteľ Slovenska. Pamätám si na viacerých učiteľov z čias základnej školy, ale najviac na mňa zapôsobil kaplán náboženstva, pán Laček, ktorý  svojím úsmevom a ľudským prístupom vo mne prebudil nádej, že niekam patrím. Neskôr z obdobia dospelosti to bol sensei Tamura, ktorý mi odkrýval cestu aikida.

Ladislav Ogurčák

RÓBERT TOMOLYA

Na základnej aj na strednej škole som mal vynikajúcich učiteľov. Aj preto som sa rozhodol byť učiteľom. Počas vysokoškolského štúdia na pedagogickej fakulte som vlastne pochopil, aké úžasné veci robili s nami naši vyučujúci na základnej a strednej škole. 

Róbert Tomolya

ĽUBICA BEZEKOVÁ

Mala som šťastie na pani učiteľku Polgárovú v 1. a 2. triede, ktorá sa postavila a dokázala si nás získať rozprávaním, svojou láskavosťou aj prísnosťou. Praxovala som u nej a vždy sa poteším, keď ju stretnem. Obrovskou ľudskou motiváciou pre mňa bola pani učiteľka Pavelková, ktorá mi bola triednou učiteľkou od 5. – 8. triedy. Jej ľudský prístup, komunikácia ako s rovnocenným partnerom, láskavosť, čo pre nás všetko vymýšľala. Som šťastná a máme si čo povedať, keď sa stretneme. Tieto dve učiteľky vo mne zanechali najhlbší dojem a pri nich si pamätám ten pocit, prečo som rada chodila do školy.

Ľubica Bezeková

JANA CHMUROVÁ

Už na základnej škole ma veľmi fascinovala moja triedna učiteľka Vierka Suchánová. Vždy nás prišla do triedy cez prestávky pozrieť so záujmom, čo máme nové, či nás niečo trápi. Každý problém sa snažila vyriešiť, bola ako naša mama. Pripravovala s nami každý rok program na záverečnú akadémiu, pričom dokázala zapojiť skoro celú triedu. Ďalšia inšpirácia  prišla až na Trnavskej  univerzite, na Katedre chémie. Bol to profesor Ľubomír Held,  ktorý ma veľmi zaujal svojím netradičným prednášaním. Práve on patril medzi tých ľudí, ktorí ma podnietili učiť podľa princípov výskumne ladenej koncepcie. Tu som zistila, že takéto učenie môže byť oveľa zábavnejšie ako tradičná vyučovacia hodina.

Jana Chmurová

IVETA KALIŠOVÁ

Áno, určite ich bolo viac. Či to bola pani učiteľka Mária Radakovičová v prvej triede, na ktorú si nie raz spomeniem, bola milá, láskavá. A krásne spomienky mám na triednu profesorku Olinku Madajovú z Gymnázia vo Vrútkach, ktorá okrem kvalitnej výučby u mňa vybudovala lásku k horám a turistike, pretože dvakrát do roka nás brávala aj s manželom Paľkom (tiež učil na gymnáziu fyziku, z ktorej som aj maturovala) na turistické výlety po Tatrách, Slovenskom raji. Spomeniem ešte pani profesorku ruštiny, Máriu Jírovú, ktorá mala zmysel pre humor, dobro a spravodlivosť. S nesmiernym nasadením nám vštepovala lásku k jazyku a vždy vedela ako študentovi pomôcť.

Iveta Kališová

MIROSLAVA OKULIAROVÁ

Určite áno. Vďaka nim som si vybrala štúdium slovenského jazyka a dejepisu na vysokej škole. Mala som úžasnú pani učiteľku Hamovú, ktorá ma naučila mať rada krásu slovenčiny, ale nie z pohľadu gramatických poučiek. Taktiež pána učiteľa Pluhára, ktorý vedel rozprávať pútavé príbehy z dejín, ktoré vždy prepojil s poznatkami z iných predmetov. Nikdy sme nevedeli, či ten dejepis ešte stále máme alebo sme už v inom predmete!

Miroslava Okuliarová

DANA DOBŠÍČKOVÁ

Mala som úžasné šťastie, že na každom stupni môjho vzdelávania som zažila skvelých učiteľov, na ktorých dodnes spomínam. Vzorom pre mňa boli aj učitelia v rodine – vraj to mám v génoch. Myslím si, že viac ako genetika bolo dôležité práve prostredie a príklady, ktoré teraz vďačne nasledujem. 

Dana Dobšíčková

Včera sme sa finalistov a finalistiek opýtali: Čo je v práci so žiakmi vašou motiváciou?

Nabudúce máme pre finalistov pripravenú poslednú otázku: Ak by ste mali zázračný prsteň, ktorý by mohol vo vzdelávaní na Slovensku urobiť nejakú významnú zmenu, čo by ste si želali?

Hlasovať za výnimočného učiteľa či učiteľku ešte môžete do 30. septembra na www.ucitelslovenska.sk.

Mali ste v živote učiteľov, ktorí vás inšpirovali?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top