Montematika – montessori matematika

V Žiline sa pedagógovia učia používať montessori matematické pomôcky

Montessori pedagogika existuje už vyše sto rokov. Jej princípy sa využívajú v školách po celom svete, najmä v Holandsku, Nemecku, USA či Taliansku a dopyt po tejto pedagogike či vzdelávacej filozofii stále rastie.

Montessori na Slovensku

Na Slovensku existuje v súčasnosti niekoľko predškolských zariadení a jedna základná škola, ktoré používajú vo výučbe túto metódu. K tejto skupine treba pripočítať aj niekoľko skupiniek tzv. domoškolákov, ktoré taktiež aplikujú prvky montessori pedagogiky v práci s deťmi.

Projekt Montematika

Účastník Komenského inštitútu, pedagóg Matej Bruncko sa už desať rokov venuje montessori metóde na Slovensku. Keďže prax a  používanie montessori matematických pomôcok v predškolských alebo školských zariadeniach ukazujú veľmi dobré výsledky, rozhodol sa o svoje skúsenosti, konkrétne s výučbou matematiky, podeliť so širšou odbornou i laickou verejnosťou. Cieľom projektu bolo naučiť záujemcov pracovať s montessori materiálmi z matematiky pre vek 4 až 10. Toto ročné zdieľanie skúseností prebehlo pod záštitou Komenského inštitútu, ktorý sa venuje okrem iného aj vzdelávaniu pedagógov. Zdieľanie týchto informácií prebiehalo ostatný rok prostredníctvom webinárov a prezenčných seminárov. Taktiež vznikla skupina na Facebooku s názvom Montematika – vstúpte do sveta montessori matematiky. V tejto skupine môžu záujemcovia nájsť inštruktážne videá k práci s materiálmi a množstvo ďalších inšpirácii.

Podporná skupina ako prvý krok

V októbri 2020  sa v Žiline prvýkrát stretla podporná skupina zložená z učiteliek a matiek, ktoré prejavili záujem o túto metódu. Záujemkyne sa počas niekoľkých stretnutí dozvedeli, ako správne používať montessori matematické pomôcky určené pre prvý stupeň ZŠ. Pani učiteľky následne tieto znalosti využívali počas celého školského roka vo svojich triedach.

Dotazníky v triedach

Paralelne s výučbou prebiehala v ich triedach aj anketa pre žiakov, ktorí sa mali vyjadriť k týmto štyrom otázkam na začiatku a na konci školského roka:

Ako máš rád matematiku? Aký dobrý si v matematike? Tešíš sa na matematiku? Čo sa Ti najviac na matematike páči?

Na vzorke približne 67 detí z tried účastníčok podpornej skupiny sa po niekoľkých mesiacoch ukázalo, že hodnoty v prvých dvoch otázkach stúpli, pričom deti v poslednej otázke uvádzali medzi odpoveďami práve montessori materiály a prácu s nimi.

Výsledky ukázali, že používanie montessori materiálov môže deťom matematiku výrazne zatraktívniť a zároveň pomôcť pri chápaní niektorých matematických princípov.

Deti so špeciálnymi potrebami

Výborné výsledky sa ukázali aj pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. V podpornej skupine boli totiž dve pani učiteľky, ktoré pracujú vo výchovno-vzdelávacích centrách, ktoré sa venujú práve takýmto detičkám. Aplikovanie montessori pomôcok v ich triedach spôsobilo, že deti s nimi pracovali s nadšením a radosťou. Zároveň si prežili úspech z riešenia pri jednotlivých zadaniach a úlohách. Slovami jednej pani učiteľky: „Ani som nedýchala. Netušili sme, že jej to takto pôjde. Je to dievčatko s veľmi ťažkým narušeným vývinom reči. Dysfázia. Chodí do špeciálnej školy pre deti s NKS. 2 ročník.”

Montessori materiály

Na práci s montessori materiálmi je úžasné, že dieťa môže pri práci s nimi zapájať viacero zmyslov, čím sa prehlbuje jeho poznatok. Používanie týchto pomôcok vedie k zvýšenej koncentrácií a dokončovaniu začatých činností. Zároveň poskytuje materiál deťom okamžitú spätnú väzbu, či pracovali správne. Dieťa má teda možnosť si chybu samo opraviť v duchu montessori hesla: „Chyba je náš kamarát“. Za najväčší benefit práce s montessori materiálmi považuje 35-ročný učiteľ aj to, že deti majú možnosť zažiť úspech z objaveného a často dochádza k tzv. AHA momentom, kedy deti porozumejú špecifickým matematickým princípom.

Projekt pokračuje

Aktuálne všetky účastníčky využívajú pri výučbe matematiky vo svojich triedach prvky montessori a dokonca šíria tieto myšlienky medzi svoje kolegyne a kolegov na školách.

Na Facebooku ďalej pokračuje skupina s názvom Montematika – vstúpte do sveta montessori matematiky, kde záujemcovia nájdu inštruktážne videá k práci s montessori materiálmi z matematiky. Tieto informácie môžu využiť, či už pri výučbe žiakov, alebo aj svojich detí doma. Aktuálne má skupina 400 členov a stále rastie.

Montematika – montessori matematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top