Možnosť vybrať si je dôležitá

rôznorodé zadania a úlohy pre žiakov

Ako namiešať žiakom skvelé menu úloh?

Tiež radi chodíte do reštaurácie? My áno. Nie že by sme nevedeli a nechceli variť, ale tá možnosť vybrať si z niekoľkých jedál práve to, na ktoré máme chuť. Alebo to, ktoré by sme si doma neuvarili. Alebo to, ktoré sme ešte nikdy nejedli a zaujíma nás ako chutí…

A teraz si spomeňte na školskú jedáleň. Prišli ste s táckou nevábnej vône k okienku, pri ktorom vám kuchárka nadelila na tanier to, čo navarili. Bez ohľadu na vašu náladu, chute, priania. Aj to je jeden z dôvodov, prečo nie sú školské jedálne obľúbené. Skúsenosti ukazujú, že ak máme možnosť vybrať si aspoň z dvoch jedál, miera našej spokojnosti stúpa.

Možnosťou výberu získavame pocit, že máme veci vo vlastných rukách. Samozrejme, občas musíme niesť za svoje rozhodnutie zodpovednosť. Jedlo chutí a vyzerá inak ako sme si predstavovali. V tom najhoršom prípade odídeme nenajedení. Vnímate ten zásadný rozdiel? Keď odídete nenajedení zo školskej jedálne, na vine sú kuchárky. Keď odídete nenajedení z reštaurácie, na vine ste si sami, pretože ste si zle vybrali. 

Aby si žiaci mohli vybrať

Jedna z možností, ako urobiť zo školy príjemné miesto a súčasne učiť deti rozhodovať sa a prijímať za svoje rozhodnutia zodpovednosť, je pripraviť im na hodinu menu.

Povedzme, že idete preberať povrch a objem kužeľa. Menu by mohlo vyzerať takto:

  1. Vezmi si učebnicu a nauč sa z nej, ako počítame povrch a objem kužeľa. Priprav si vysvetlenie pre svojich spolužiakov.
  2. Choď na internet, nájdi tam potrebné materiály a nauč sa, ako počítame povrch a objem kužeľa. Vyber dva z nich, ktoré budú podľa teba najzrozumiteľnejšie pre spolužiakov.
  3. Choď na Youtube a nájdi videá, ktorá ťa naučia, ako počítame povrch a objem kužeľa. Vyber dve z nich, ktoré ukážeš svojim spolužiakom.
  4. Vyber si z pripravenej literatúry a priprav si vysvetlenie pre svojich spolužiakov, ako počítame povrch a objem kužeľa.
  5. Nájdi videá a vyrob model kužeľa. Priprav si postup, ako to naučíš svojich spolužiakov.
  6. Zatelefonuj komu chceš a poraď sa s ním, ako vypočítať povrch a objem kužeľa.

Pri každej z možností by sa žiaci mohli rozhodnúť, či chcú pracovať samostatne alebo v skupinách. Skupiny, ich veľkosť a spôsob práce si určia žiaci. Každý žiak alebo skupina žiakov bude samostatne pracovať podľa zadania, ktoré si vybrali. Po uplynutí dohodnutého času navzájom prezentujú svoje výsledky. Aj tu je dôležité si uvedomiť, že nemusia všetci počuť všetkých. Žiaci, ktorí sa pripravovali podľa učebnice, si to môžu povedať medzi sebou a vyberú jedného, ktorý bude prezentovať pred celou triedou. Podobne aj ostatní, ktorí mali iné úlohy z menu.

Aby pracovali všetci

Jednou z najväčších obáv učiteľov je, že niektorí žiaci sa „zvezú“ na práci ostatných. Nebudú sa o dianie v skupine zaujímať a nič sa nenaučia. Tomu môžete zabrániť tým, že žiakov necháte pracovať samostatne. Ale je to neefektívne. Ak žiak pracuje sám, oveľa skôr narazí na situáciu, v ktorej si nevie poradiť a vzdá to. Ak sa má s kým poradiť, práca pokračuje veselo ďalej. Aj kontrola je veľmi zdĺhavá. Nemôžete si vypočuť každého žiaka v triede. Ak pracujú v skupine, môžete zaviesť pravidlo, že po skončení sa bude ten, kto prezentuje výsledky skupiny losovať. Tým zabezpečíte, že skupina musí pracovať tak, aby všetkých svojich členov naučila to, čo majú vedieť. Lebo od prezentácie závisí hodnotenie práce celej skupiny.

Na záver vám chceme ponúknuť naše dnešné menu: 

Po prečítaní:

  1. Zavriete web DOBREJ ŠKOLY. 
  2. Zamyslíte sa a nájdete dôvody, prečo sa to s vašimi žiakmi nedá. 
  3. Vymyslíte si menu na najbližšiu hodinu. 

Prečítajte si ďalšie články od autorskej dvojice Zuzana a Peter BERO.

Možnosť vybrať si je dôležitá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top