Nevypovedané

spomienky na dobrých učiteľov, poďakovanie

Rubrika o učiteľoch a učiteľkách, ktorí nám zmenili život

Som učiteľkou, pretože sme mali dobrú učiteľku. A zažiť v živote aspoň jednu dobrú učiteľku dá každému veľa. Áno, pani Vierka Šimovčeková, toto je o vás.

Pamätám sa, ako ste nás vzali na veľký školský výlet do Tepličky. Aj na to, ako ste našim spolužiakom dali priestor, aby naspievali Rúfusovu Rozprávočku veselú a dali jej nový obsah. Aj na to, ako ste nás naučili čítať, nie len vnímať obsah riadkov, ale nájsť si v nich to svoje. Málokto bol z literatúry tak dobre pripravený na stredné školy ako vaši žiaci. Mnoho kníh sme vďaka vám poznali už vtedy, keď sa o nich len letmo zmienili stredoškolskí pedagógovia. Pamätám si aj to, ako ste umožnili zažiť pocit úspechu aj nášmu Majovi, aj keď vtedy sa ešte „nenosilo“ integrovať žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Pod vaším vedením to zvládol a tiež je v živote úspešný. Dali ste nám viac, ako tušíte. A možno o tom dosiaľ neviete.

Keby ste vedeli, koľkokrát som vás mala pred očami a uvažovala som, ako by ste riešili situácie, ktoré ma stretli. Pred rokom ste ma oslovili s tým, aby som vám poradila pri príprave plánu pre žiačku s mentálnym postihnutím a ocenili ste moje skúsenosti. Keby ste vedeli, ako mi to dobre padlo, že ma ocenila učiteľka, ktorú si tak veľmi vážim. To je veľké zadosťučinenie. Aj keď mám ešte stále pocit, že kým vás „dorastiem“, ešte veľa vody pretečie dolu Váhom, ak budem raz vedieť, že aj moje deti – moji žiaci si povedali, že dostali taký dobrý základ, aký ste nám dali vy, budem spokojná.

Milá moja pani učiteľka, toto všetko som vám mala povedať už dávno – my všetci sme sa vám mali už dávno poďakovať. Keď sa najbližšie stretneme, konečne vám poviem to, čo treba. 

Napíšte nám aj vy spomienku (cca 1 700 znakov) na niektorého svojho učiteľa či učiteľku. Spomienky môžete posielať na [email protected].

Viac podobných príbehov nájdete v rubrike Naši učitelia.

Nevypovedané

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top