Nie sú čísla ako čísla

Možno používať numerológiu na určenie typov osobností žiakov?

 Nasledujúci príbeh sa stal učiteľke, ktorá práve nastúpila po materskej dovolenke do malej mestskej školy.

„Koncom leta som nastúpila ako učiteľka anglického jazyka do základnej školy. Počas prvého týždňa bol pre všetkých učiteľov pripravený dvojdňový workshop. Páčilo sa mi, že vedenie dbá o to, aby sa učitelia vzdelávali. Zároveň to bola dobrá príležitosť spoznať sa s novými kolegami a kolegyňami. Dosť ma však zaskočila téma workshopu – malo ísť o kurz numerológie. Riaditeľka nám vysvetlila, že je dôležité, aby pedagógovia vedeli pracovať s dátumami narodenia svojich žiakov, identifikovať pomocou nich typy osobnosti či silné a slabé stránky. Keďže sa kurzu mal zúčastniť celý učiteľský zbor a nik proti tomu neprotestoval, ako nováčik v zborovni som neprotestovala ani ja.

Kurz viedla zanietená numerologička. Vysvetlila nám význam jednotlivých číslic a ukázala rôzne výpočty, ktorými sa údajne môžeme dopracovať k vlastnostiam a osudom ľudí na základe ich dátumov narodenia. Dozvedeli sme sa napríklad, že žiaci, ktorí majú v dátume narodenia jednotky, sú skôr individualisti a lídri, zatiaľ čo tí, ktorí v ňom majú dvojky, sú väčšinou tímoví hráči a radšej pracujú s niekým vo dvojici či v skupine. 

Po celý čas som však mala z kurzu zvláštny pocit. Keď som kurz spomenula bývalej kolegyni, zhrozila sa: numerológia je podľa nej blud, ktorý do školy rozhodne nepatrí. Nabádala ma, aby som „nebola ovca“ a verejne v škole vystúpila proti takýmto absurdným praktikám. Nie som si však istá, či to mám urobiť.“

Myslíte si, že by učitelia mali poznať a využívať pri svojej práci princípy numerológie? A čo by ste poradili tejto kolegyni? Má sa verejne ohradiť proti používaniu numerológie na ich škole?

Tu sú názory niektorých čitateľov DOBREJ ŠKOLY:

Už keď som chodila do školy, niektorí učitelia využívali numerológiu. Koľkého bolo, ten v poradí v triednej knihe išiel odpovedať. Ale teraz vážne. Toto je naozaj vážny nezmysel a bolo by dobre takéto vzdelávacie kurzy dať do pozornosti inšpekcii.

Jana Žitňanská

Ak máme vo vedení škôl takýchto riaditeľov, ktorí do škôl pozývajú numerológov, astrológov a slovenských brancov, tak sa nečudujme, že naše školstvo je tam, kde je.

Daniel Antalík

Neprípustné! Numerológia je čistý nezmysel. Určite by sa mal z kolektívu ozvať nejaký dejepisár
a predostrieť dátumy, ktoré neexistujú. Veštenie je paveda a má úroveň niekde pri klebetách a dobrej nálade, no prikladať jej seriózny význam znamená seriózne sa diskvalifikovať.

Juraj Gonšor

Numerológia má kredit pavedy, asi ako frenológia – a tiež to bolo kedysi presvedčivé. Asi neplatí, že školy sú baštou zdravého rozumu. Potvrdzuje sa pravidlo, že aj chytrí ľudia môžu veriť hlúpostiam. Kiežby pani bola radšej múdra.

Viera Lutherová

Ako postupovať, aby sa človek hneď nevyčlenil z kolektívu? Nielen z praktických dôvodov – aby ma rovno nevyhodili alebo sa so mnou prestali rozprávať – ale aj keď človek verí nezmyslu, nechcem ho hneď pri prvom stretnutí uraziť, zraniť… Priznám sa, že neviem, ako by som to povedala citlivo. Skúsila by som to naznačiť v neformálnej komunikácii najprv s kolegyňou či kolegom. Skúsila by som sa pýtať, či si myslia, že je podľa nich v poriadku používať numerológiu v pedagogickej práci a naznačila by som aj svoj názor. Teda nie, nie je.

Martina Ulrika

Numerológia? Aha, no nabudúce nech praktizujú veštenie z kariet, šamanizmus, okultizmus, lebo pani riaditeľke sa asi páčia pohanské náboženstvá, tak ľutujem túto školu.

Martina Pinčáková

Proti nezmyslom sa treba ohradiť. Aj proti nezmyslom, ako je antropozofia, z ktorej vychádza waldorfská škola, sa treba ohradiť. Nie všetko, čo sa vymyká tradícii, je vítanou inováciou. Domnievam sa, že v budúcnosti sa hlavne týmto smerom bude musieť orientovať aj inšpekcia. Vzdelávacie stratégie škôl by mali byť postavené na najnovších výsledkoch vedy – tak sa píše v školskom zákone, a je to jeden z jeho princípov. Práve tieto princípy bude treba strážiť, nie somariny typu „Máte správne zoradené tematické plány?“ „Máte celý ŠVP preklopený do ŠKVP?“ Mier s inšpekciou – ona robí, čo jej zákon káže – ale to nastavenie jej úloh je také… Neaktuálne?  

Martin Kríž

Numerológia je dozaista zaujímavá disciplína, nepovažujem ju za kontroverznú alebo škodlivú. Viem si predstaviť, že by sa jej v rámci školy venoval nejaký priestor bez vedľajších účinkov. Účel mi však uniká, keďže to nie je exaktná a už vôbec nie veda. Ja sa však zamyslím nad niečím iným. Často vedúci zamestnanec podáva svoju filozofiu a šíri ju. Ak má ako hobby numerológiu, nech sa páči, nech motivuje svojich pedagógov, aby šli na kurz. Avšak prikázať takýto kurz všetkým, je prinajmenšom neštandardné, najmä keď učitelia za nedôstojný plat robia mnohé oveľa dôležitejšie a konceptuálnejšie veci. Ak si však inštitúcia vie ľudí uctiť platovými podmienkami, potom sa ľahšie odpúšťajú aj „úchylky“ šéfa, teda by som sa zúčastnil podivného kurzu. A pozastavím sa nad tým, že spomínaní učitelia opäť mlčky znášajú očividne nezmyselné výstrelky šéfa. Ak by sme mali uvažovať o niečom, čo by bolo užitočnejšie, tak by to mohla byť grafológia. 

Ján Papuga

Vo vyučovacom procese dodržujeme niekoľko zásad. Jednou
z nich je zásada vedeckosti. Predmetný workshop nie je súčasťou vyučovacieho procesu, a preto vhodnou cestou pre riešenie je poradiť sa s kolegami, či toto „vzdelávanie“ je pre nich prínosom a či by sa nevedeli dohodnúť so zamestnávateľom na vhodnejšom. V tomto procese je vhodné využiť aj pomoc základnej organizácie nejakého odborového zväzu. Peniaze na takéto školenia sú z rozpočtu školy a mali by slúžiť na prospech zamestnancom pri ich práci.

Rado Zajíc

Postaviť sa voči hlúposti vždy vyžaduje istú osobnú statočnosť. Človek riskuje, že sa vydelí a že za toho hlúpeho bude on. Myslím si ale, že v tomto prípade to za to riziko stojí.

Anino Belan

Nie sú čísla ako čísla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top