Odzvoní matematickej olympiáde?

Znesie papier všetko? Už viac rokov nenájdeme v prílohe Pedagogicko-organizačných pokynov zoznam súťaží, čo je pochopiteľné, lebo ich počet stúpa. Zato  v bode 6.14. sú uvedené stránky, kde sa nachádzajú zoznamy súťaží. Na stránke k olympiádam sa dočítate, že sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a v súlade s dlhodobou koncepciou ministerstva v oblasti práce s talentovanými žiakmi. Na stránke Matematickej olympiády (MO) sa zas dočítate, že sa organizuje v piatich kolách: domácom, školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Ani slovko o tom, že MO má v tomto školskom roku pre kategóriu Z5, Z6, Z7 a Z8 len školské/domáce kolo. 

Na našej škole sme z toho poriadne rozčarovaní. Iuventa otvorila 63. ročník MO a krajské kolá majú len deviataci, ktorých olympiáda, mimochodom, až tak nezaujíma, keďže ich čaká Testovanie 9. Obvodné kolá pre 5. až 8. ročník sa v našom okrese neuskutočnia, lebo nie sú postupové. Som nemilo prekvapená – načo sme vlastne zadávali domáce úlohy školského kola matematickej olympiády žiakom, keď nemajú žiadnu motiváciu na postup do obvodu?! A nie je to jediná olympiáda, podobné skúsenosti máme aj s dejepisnou olympiádou pre 6. ročník.

Veľmi ma mrzí, že systematická práca pedagógov, ktorá každý rok podporovala u žiakov pozitívny vzťah k takémuto druhu súťaží, začína mať vážne trhliny. Ako presvedčíme piataka, že ak bude každý rok riešiť domáce/školské kolo, o štyri roky ako deviatak možno postúpi do obvodu, čo je v našom prípade okresné kolo? 

Čo je dôvodom? Nedostatok financií? Tomuto dôvodu nerozumiem – vyslanie žiakov do obvodného kola je finančne zabezpečené príslušnou školou, organizátori nesú náklady na ohodnotenie členov komisií. Neviem, či aj nájom za priestory sa uhrádza. Verím však, že by každý riaditeľ mohol ponúknuť svoje priestory bez nárokov na úhradu nájmu. Alebo občerstvenie podľa zákona o cestovných náhradách urobilo takú veľkú dieru do rozpočtu?

Kompetentní by sa mali zamyslieť a jasne stanoviť víziu, čo ďalej. Neviem,  ako je to v iných okresoch, ale u nás v Prievidzi je to tak.

Gabriela PAULĎUROVÁ
 ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou

Odzvoní matematickej olympiáde?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top