Varovanie: táto ekohra môže škodiť prírode!

17. februára spustil obchodný reťazec LIDL v spolupráci s ministerstvom školstva prvé kolo „Ekohry“, ktorá by mala pomôcť pri výchove žiakov k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu. 

Predmetom súťaže je zber PET fliaš a ich odovzdávanie prostredníctvom automatov v predajniach LIDL. Školy, ktoré ich nazbierajú najviac, získajú multifunkčné ihrisko alebo rekonštrukciu existujúceho športoviska. Keďže školy bojujú o každého žiaka či euro, ide o lákavú ponuku. Dá sa však pochybovať o tom, či je Ekohra naozaj vhodnou formou environmentálnej výchovy. 

Spotrebiteľská súťaž

Spoločnosť LIDL vytvorila súťaž s cieľom, aby PET fľaše nekončili v kontajneroch na zmiešaný odpad a následne na skládke. Žiaci a ich rodiny sú však v skutočnosti motivovaní k väčšej spotrebe nápojov v PET fľašiach.

Mnohí budú určite namietať, že sa teraz nezačne nakupovať viac plastových fliaš ako doteraz. Nie je to ale úplne tak. Jedna zo škôl zapojených do programu Zelená škola sa minulý školský rok rozhodla podporovať u žiakov zdravý pitný režim, vďaka čomu sa malo znížiť množstvo odpadu. Zistili, že ak si žiak kúpi 0,5 l fľašu, tak za normálnych okolností ju ešte aspoň 5-krát použije na čaj či vodu. Počas Ekohry, ktorá trvá mesiac, ju však dá radšej do zberu a kúpi si novú. Súťaž je veľmi silnou motiváciou. Navyše, Slovensko patrí k tým vyvoleným krajinám, ktoré môžu hrdo vyhlásiť, že disponujú mimoriadne kvalitnou pitnou vodou z verejného vodovodu. Je preto nelogické kupovať balenú vodu, či dokonca jej ochutené a osladené verzie.

Environmentálna výchova?

Podľa Pedagogicko-organizačných pokynov je cieľom environmentálnej výchovy formovať a rozvíjať u mladých ľudí zručnosti, ktoré im pomôžu chrániť a zlepšovať životné prostredie.

Prvou zásadou štátnej environmentálnej politiky by malo byť preferovanie preventívnych opatrení pred nápravnými. Kľúčovou prioritou by teda malo byť predchádzanie vzniku odpadu a systematická minimalizácia jeho množstva. V prípade, že daný odpad už vznikne, je dobré ho znovu použiť alebo recyklovať. Vždy by sme sa mali snažiť nájsť systémové riešenia problémov (napr. zálohovanie plastových fliaš). Najlepší odpad je totiž ten, ktorý vôbec nevznikne. ν

Miroslava PILÁRIKOVÁ
CEEV Živica

Varovanie: táto ekohra môže škodiť prírode!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top