OPŠ 332: Štyristo omší za deň

400 omší za deň

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

V istej historickej knihe sa uvádza, že „v určitom období sa v Katedrále sv. Víta v Prahe konalo až 400 omší denne“. Keď sa človek s kritickým myslením dozvie takúto vec, automaticky si položí otázku, či je to vôbec možné. Nie je to preklep? Nemalo to byť 40? Jednou z možností, ako to overiť, je urobiť si rýchly matematický odhad, či by sa niečo také mohlo udiať. Urobte taký odhad!

OPŠ 332: Štyristo omší za deň

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top