Aktívna slovná zásoba

OPŠ 335: Aktívna slovná zásoba

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Aktívnou slovnou zásobou rozumieme zoznam slov, ktoré človek používa, keď hovorí. Vedci zistili, že v súčasnosti má (americké) 6-ročné dieťa aktívnu slovnú zásobu asi 1 000 slov. Pritom v roku 1950 to bolo až 4 000 slov. Napadajú vám nejaké vysvetlenia tohto výrazného poklesu?

OPŠ 335: Aktívna slovná zásoba
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin