Viac hláv, viac chaosu

Viac hláv, viac chaosu

Ľudová múdrosť nás presviedča, že viac hláv – viac rozumu. My, matematici, to zvykneme formulovať presnejšie: viac hláv – viac alebo rovno rozumu. Právnici majú zasa svoju stavovskú verziu: traja právnici – štyri právne názory. A manažéri vedia, že čím viac hláv vo vedení, tým ťažkopádnejšie či chaotickejšie riadenie.

Školstvo má mnoho problémov a len ťažko hľadá nápady, ako ich riešiť. Zdalo by sa teda, že z väčšieho počtu hláv komentujúcich dianie v školách môže profitovať. Žiaľ, situá­cia sa akosi vymkla spod kontroly a škola sa ocitla doslova v obkľúčení komentujúcich, kritizujúcich, navrhujúcich a dožadujúcich sa hláv. Až sa niekedy nestačím čudovať, komu všetkému patria krky pod tými hlavami. Pokiaľ sú to rodičia školákov, mali by sme sa naučiť to akceptovať, aj keď škála rodičovských pohľadov na vzdelávanie je neskutočne pestrá. Oveľa väčším problémom však je, ak si právo komentovať či dokonca usmerňovať vzdelávací systém prisvojujú hlavy a organizácie, ktorých záujmy v tejto oblasti sú síce zrejmé, no kompetencie nanajvýš otázne. Aby som zbytočne nejatril domáce rany, poslúžim si niekoľkými príkladmi od našich západných susedov.

Pred pár rokmi vstúpil do celonárodnej debaty o inkluzívnom vzdelávaní prezident Zeman. Veľmi nevhodne a nekompetentne. V súčasnosti zasa v Českej republike prebieha boj
hejtmanov (naši župani) s ministrom školstva o kritériá prijímania žiakov na gymnáziá. A k tomu všetkému sa pridala Bezpečnostní informační služba, ktorá vo svojej výročnej správe kritizuje vyučovanie dejepisu na českých školách. Podľa agentov BIS je v osnovách „priveľa faraónov a málo totality“. Moderné dejiny sú vraj prezentované neobjektívne – má ísť o „sovietsky pohľad presiaknutý proruským panslavizmom“.

A to všetko v čase, keď ministerka Lubyová sedí s expertmi z OECD a radí sa s nimi, ako reformovať náš vzdelávací systém. Problém je v tom, že OECD nie je pedagogická, ale ekonomická organizácia s vyhranene neoliberálnym pohľadom na svet a pomerne úzko definovanými ekonomickými záujmami. A školským systémom dokáže škodiť viac ako hejtmani s agentmi dokopy.

Viac hláv, viac chaosu

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Stiahnite si celé najnovšie číslo časopisu DOBREJ ŠKOLY v PDF. A ak podporíte naše úsilie o skvalitňovanie slovenského školstva dobrovoľným predplatným, získate prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 10 rokov.

Stiahnuť časopis v PDF
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku