OPŠ 347: Minikvíz o jazykoch

Minikvíz o jazykoch

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Aký máte prehľad o svetových jazykoch? Skúste odpovedať na nasledujúce otázky. Ak odpoveď nepoznáte, pokúste sa aspoň o odhad alebo tip.

  1. Koľko je dnes na svete živých jazykov?
  2. Ktorý jazyk je rodným jazykom najväčšieho počtu ľudí?
  3. Ktorým jazykom hovorí najväčší počet ľudí, pre ktorých nie je rodným jazykom?
  4. Ktorej krajine sa hovorí najväčším počtom jazykov?
  5. Akým jazykom je napísaný prvý dochovaný text v dejinách?
  6. Ktorý jazyk má najviac slov?
  7. Ktorý jazyk má najmenej slov?
  8. Abeceda ktorého jazyka má najviac písmen?
  9. Abeceda ktorého jazyka má najmenej písmen?
  10. V ktorom jazyku vychádza najviac kníh?
Odpoveď / riešenie / komentár

OPŠ 347: Minikvíz o jazykoch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top