Rozvody na ostrove

OPŠ 354: Rozvody na ostrove

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Na ostrove Love Island žije rovnako veľa mužov ako žien. Ostrov je známy tým, že miestni obyvatelia sa sobášia iba medzi sebou, teda neuzatvárajú manželstvo s nikým mimo ostrova. Ako všade inde, aj tu sa niektoré manželstvá nevydaria a dochádza k rozvodom. Je možné, aby na tomto ostrove žilo dvakrát viac rozvedených žien ako mužov?

OPŠ 354: Rozvody na ostrove
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku