O smutných spomienkach, vlastnostiach múdreho, ale aj nádejných ministroch

O smutných spomienkach, vlastnostiach múdreho, ale aj nádejných ministroch

Kolegiálna pomoc

Peter Bero vo svojej prednáške na konferencii R. A. U. poďakoval slovenčiná­rom za to, že pomohli učiteľom matematiky. Čím? Tým, že slovenčina vytlačila matematiku z pozície najneobľúbenejšieho a najkritizovanejšieho predmetu.

Smutné spomienky

Denník N uverejnil spoveď muža, ktorý až do svojich 25 rokov netušil, že má Aspergerov syndróm. V silnom texte sa okrem iného píše: „Mal ťažké detstvo, nezapadal medzi rovesníkov. Pochopenie nenašiel ani u učiteliek.” Nepáčilo sa im jeho správanie, nemotornosť a pomalosť pri niektorých úlohách. „Na strednej škole ma jedna učiteľka tak kritizovala a ponižovala, že som si vždy podvedome až do krvi škrabal uši,“ spomína. Párkrát naňho niečo skúšali aj spolužiaci, ale u nich si to dovolil riešiť okamžitým protiútokom. Pred nimi sa ubrániť vedel, no pred učiteľmi nie.“ Otrasné, ťažko k tomu niečo dodať.

Vlastnosti múdreho

V starom židovskom traktáte Mišna Avot sa píše: „Sedem vlastností vyznačuje nevzdelaného a sedem múdreho. Múdry nehovorí pred niekým, kto je múdrejší ako on, neskáče druhému do reči, neodpovedá príliš rýchlo, pýta sa k veci a odpovedá vecne, najskôr hovorí o tom, čo je prvé a až nakoniec o tom, čo je posledné, o čom nepočul, o tom povie „o tom som nepočul“, súhlasí s tým, čo je pravdivé. Opak vyznačuje nevzdelaného.“ Tak čo, koľko bodov ste získali?

Nádejní ministri

V uplynulých týždňoch som čítal tri rozhovory, v ktorých zazneli slová „áno, ak by prišla ponuka, prijal by som miesto ministra školstva“. Potešiteľné je, že všetci ich autori rozumejú regionálnemu školstvu podstatne lepšie ako väčšina doterajších ministrov. Menej potešiteľné je, že ich predstavy a zámery vyvolávajú u mnohých učiteľov alergickú reakciu.

O smutných spomienkach, vlastnostiach múdreho, ale aj nádejných ministroch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top