Terénna práca na angličtine

Terénna práca na angličtine

Field work – tzv. terénna úloha, je úloha, ktorá vždy spestrí vyučovací proces. Vytiahne žiakov zo zaužívaného osvojovania si učiva v triede a umožní im ho zažiť z iného uhla pohľadu. Prostredím takejto úlohy môže byť čokoľvek: galéria, obchod, múzeum, reštaurácia, ulica alebo aj samotné mesto. Možností je veľa. 

Prečo učiť cudzie jazyky?

Jednu z mojich obľúbených terénnych úloh robím vždy na začiatku školského roka. So žiakmi sa rozprávame o tom, prečo a ako sa učiť cudzie jazyky. Súčasťou tejto hodiny je aj krátka terénna úloha. Celá trieda ideme na krátky čas von blízko školy. Pomocou nej si ukážeme, že angličtinu majú všade okolo seba. Dohodneme sa, že sa každý sústredí na zadanie. 

Päť minút

Žiaci sa podelia do skupín. Hneď vedľa školy je niekoľko obchodíkov s rôznymi nápismi. Žiaci majú počas piatich minút odfotiť všetky anglické nápisy, ktoré si všimnú. Po návrate do triedy sa s radosťou delia o získané zábery. Sú veľmi prekvapení, koľko ich nájdu. Za 5 minút asi 30 nápisov. Napriek tomu, že všetky skupiny idú po rovnakej trase, ich objavy sa úplne nezhodujú, takže je čo zdieľať. Je veľmi príjemné sledovať ich záujem. Zrazu chcú vedieť ako pomenovať slovenské názvy obchodov v angličtine alebo ako prebieha rozhovor v obchode. 

Angličtina všade okolo nás

Niekedy nemám možnosť z rôznych dôvodov ísť so žiakmi do terénu. Ako alternatívu im túto úlohu zadám na domácu úlohu. Cestou domov sa poobzerajú po budovách a odfotia si rôzne anglické nápisy. Ďalší deň sa o ne v triede podelíme. Toto zadanie sa dá využiť v rôznom prostredí, pri rôznych príležitostiach.

Táto jednoduchá úloha môže podporiť pozitívny záujem žiakov o angličtinu. Ukazuje im, že angličtina je súčasťou ich domáceho prostredia.

Terénna práca na angličtine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top