Peniaze presmerujeme tam, kde je ich treba

Peniaze presmerujeme tam, kde je ich treba

Je absolventom strednej priemyselnej školy v Partizánskom. Vyštudoval právo na Bratislavskej vysokej škole práva. V roku 2016 sa stal za stranu SaS poslancom Národnej rady SR, kde pôsobil ako overovateľ výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Branislav Gröhling sa roky venuje duálnemu vzdelávaniu a stál aj pri zrode OZ Podporme remeslá. Bol poradcom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa mu podarilo urobiť veľa pozitívnych krokov. Dnes je čerstvým ministrom školstva. O jeho prvých opatreniach v zložitej situácii i o budúcom smerovaní ministerstva s ním pre DOBRÚ ŠKOLU viedla rozhovor Martina Sondej Hosťovecká.

Významný český epidemiológ Milan Maďar tvrdí, že základné školy mali pokračovať vo výučbe, pretože rodičia deti odovzdali najrizikovejšej skupine – starým rodičom. Bolo podľa vás toto opatrenie šťastné, hoci už je nezvratné?

Základné školy sa zavreli aj v iných krajinách EÚ. Zároveň viacerí učitelia sú tiež riziková skupina a myslím si, že aj rodičia, hoci majú s deťmi viac starostí, uvítali, že ich deti nie sú vystavené vírusu. V stave núdze neexistuje ideálne riešenie, s ktorým budeme všetci spokojní. Robíme všetko preto, aby sa nákaza minimalizovala, trpí tým aj ekonomika, možno aj rodinný život mnohých ľudí, ale odmenou za to je zdravie. A to je teraz najdôležitejšie.

Budete nejako koordinovať výučbu formou e-learningu, keďže je predpoklad, že situácia sa zrejme nezlepší ani o 14 dní?

Ako jednu z prvých vecí chceme spustiť portál, kde budú všetky informácie pre rodičov aj pre školy (termíny zápisov, aktuálne informácie o zavretí škôl, pracovnoprávne pokyny pre školy atď.) a zároveň tam budú zhromaždené nástroje a platformy na e-learning. Je škoda, že školy a učitelia neboli skôr pripravení aj na využívanie týchto nástrojov, ale teraz je potrebné to všetko združiť na jedno miesto a dostať to k učiteľom.

Učitelia neustále riešia dátumy, termíny, ktoré musia stihnúť v normálnom režime. Podľa komentárov na sociálnych sieťach sa zdá, že sa ich boja viac ako korony. Neuvažujete upokojiť situáciu tak, že sa všetko posunie aj o dva – tri mesiace a letné prázdniny sa jednoducho skrátia? Viete si predstaviť výuku v akomsi letnom režime možno i celý júl? 

Hlavne by som chcel učiteľov aj rodičov upokojiť. Školský rok spoločne zvládneme, aj keď s menšími prekážkami a ukončíme ho riadne k 30.6. Termíny maturít, zápisov a podobne vyriešime podľa toho, ako sa vyvinie situácia. Vyučovanie v letnom režime ale nepredpokladám. Napokon, vtedy majú učitelia stanovenú dovolenku, ktorú musia čerpať, takže plánovaný koniec je 30. jún. Budem robiť všetko, aby sme chránili zdravie žiakov a učiteľov, aby dokončili školský rok a aby sme umožnili hladký prechod žiakov na SŠ a VŠ.

Aké zásadné zmeny ste mali pripravené na úvod – takpovediac Váš prvý krok, ak by situácia nebola krízová, ako je dnes? 

Ak by nebol stav núdze, urobím to, čo sme urobili aj na Bratislavskej župe. Teda pozrieme sa na výdavky a dobre si rozmyslíme, kam peniaze v rezorte investujeme. Spravili sme si revíziu výdavkov a presmerovali peniaze tam, kde ich bolo treba – do škôl. Na ministerstve sú takýmto príkladom viaceré priamo riadené organizácie. Ďalej by sme sa zamerali na otvorenie učebnicového trhu a dofinancovanie chýbajúcich učebníc, nastavenia čerpania eurofondov tak, aby išli školám, či už na asistentov alebo na iné výdavky či začali by sme so sledovaním uplatnenia absolventov. Teraz ale logicky ako prvé budeme riešiť koronavírus.

Vytiahnete zo „šuflíka“ dokument „Učiace sa Slovensko“? Čo konkrétne z neho?  

V podstate dokument myšlienkovo aj opatreniami bol v súlade s naším programom a mnohé aspekty z neho sa budeme snažiť naplniť, možno iba poradie bude odlišné aj kvôli súčasnej situácii.

Určite sú odborníci, s ktorými si viete predstaviť spoluprácu. Prezradíte aj nejaké mená?

Tieto veci nechcem predbiehať, všetko sa dozviete, keď bude vymenovaná vláda. S väčšinou ľudí pôsobiacich v školstve sa ale poznáme, spolupracovali sme a aj pripomienkovali program SaS.

Roky sa venujete duálnemu vzdelávaniu – je niečo, čo sa budete snažiť presadiť, zmeniť? 

Mnohé zmeny, ktoré som navrhoval si napokon ministerstvo osvojilo. Teraz treba vychytať isté nedostatky. Väčšou výzvou ale bude modernizovať vzdelávanie a prispôsobovať ho meniacej sa dobe spolu s odbormi. V BSK sme napríklad otvorili odbor IT alebo spúšťame bilingválne odbory na niektorých priemyslovkách, lebo vidíme dopyt po jazykovo zdatných odborníkoch aj dopyt zo strany žiakov.

Pre iniciatívnych moderných učiteľov je vaše meno veľkou nádejou. Je nejaké opatrenie, ktoré zvažujete, hoci viete, že u učiteľov určite populárne nebude, no je nevyhnutné?  

Určite áno. Niekedy už len samotná zmena môže byť nepopulárna. Aj v Bratislavskom kraji sme učiteľov spočiatku museli trochu presvedčiť, aby nám dôverovali a išli do toho s nami – či už to bola modernizácia štúdia, nové odbory a podobne. Časom sme si ale vybudovali vzájomnú dôveru a funguje to veľmi dobre.

To, čo trápi učiteľov konštantne, je asi ich plat a nedostatok podpory. Budú sa diať zmeny aj v tomto ohľade?

V programoch strán doterajšej opozície bola na zvýšení platov úplná zhoda. Samozrejme, toto nie je iba na ministerstve školstva, ale na celej vláde, či podporí investície do tohto rezortu. Ja za to budem určite bojovať. Ďalšou veľkou témou je konečne skvalitnenie vzdelávania učiteľov. Poznám mnoho iniciatív, ktoré zdola robia veľmi kvalitné vzdelávanie pre učiteľov a chcel by som, aby sa tieto overené modely dostali medzi čo najviac pedagógov.

Ďakujeme za rozhovor a držíme palce!

Peniaze presmerujeme tam, kde je ich treba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top