Perpetuum: Learnlife – škola, ktorá učí pre život

Na stáži v škole snov v španielskej Barcelone

Po prvej návšteve Learnlife, vzdelávacieho laboratória budúcnosti, som od nadšenia celú noc nemohla spať. Tu chcem pracovať! Tu, kde sa učia naozaj potrebné veci. Kritické myslenie, práca s najmodernejšími technológiami, ale aj úprimné zdieľanie emócií a dôležitosť sebareflexie. Navyše neformálne, takže si ani nevšimnete, že sa učíte! Jednoducho škola snov… Až o pár týždňov neskôr som zistila, že pôvodný názov tohto pedagogického startup-u bol Our Dream School. Nič výstižnejšie si po trojmesačnej stáži stále neviem predstaviť.

Článok bol pôvodne uverejnený v českom magazíne Perpetuum

Ako som sa ocitla v škole snov

Školu snov nájdete momentálne len v srdci Barcelony, pomaly sa však rozrastá do celého sveta. Vízia zakladateľov Learnlife je totiž odvážna, chcú zmeniť nefunkčný systém vzdelávania a pripraviť mladú generáciu na turbulentné a digitalizované 21. storočie. Všetko v globálnom meradle.

Čo presne v súčasnom systéme nefunguje? Tak napríklad test kreativity od NASA ukázal, že 88 % tínedžerov stratilo schopnosť kreatívne premýšľať (viac sa dočítate v knihe George Landa – Breakpoint and Beyond: Mastering the Future Today). Ďalšie štúdie odhalili výrazný pokles motivácie k učeniu a zároveň strmý nárast hladiny stresu po nástupe do školy. Learnlife sa odhodlal konať a vytvoriť medzinárodný tím najlepších metodikov a expertov na inovácie vo vzdelávaní. Od stola sa však svet mení len ťažko, však? Preto sa rozhodli podniknúť cestu okolo sveta, počas ktorej navštívili vyše 100 najlepších škôl v 40 krajinách sveta a pozbierali tak cenné skúsenosti a rady priamo v teréne. Akékoľvek poznatky potom vyústili v otvorenie prvého vzdelávacieho hubu v Barcelone. Za každú pobočku vo vyspelých krajinách tiež Learnlife otvára jednu školu v krajinách rozvojových. Ďalšia škola sa tak čoskoro otvorí v Kigali, hlavnom meste Rwandy, a tretia v Hamburgu. Do roku 2030 plánujú otvorenie 100 000 pobočiek na všetkých obývaných kontinentoch.

A čím je Learnlife výnimočný? Ako stážistka som mala možnosť zažiť ich inovatívne prístupy na vlastnej koži a už od prijímacieho pohovoru som tušila, čo je kľúčom úspechu. Do Školy snov som totiž prvýkrát dorazila ako poslucháč prednášky o budúcnosti vzdelávania. Predstavené myšlienky ma tak nadchli, že som sa okamžite išla predstaviť prvému človeku, ktorý mal na sebe Learnlife tričko. „Dobrý deň, ja som Bára, lektorka nemčiny. Nemám veľa skúseností s výučbou detí, ale rada by som u vás absolvovala prax. Zháňate teraz niekoho?“

„Prečo chceš ísť  do sveta vzdelávania?“ Prekvapil ma budúci kolega a rokmi ostrieľaný pedagóg svojou reakciou. Learnlife totiž nehľadí len na aprobácie a diplomy. Škola snov má pevné základy postavené na hodnotách a odvážne zdieľané víziu. A aké hodnoty to sú?

1. Life-long learning – celoživotné vzdelávanie

Keď som sa do tímu pridala, deti mali prezentovať, čo sa za posledné mesiace naučili. Tieto prezentácie prebiehajú formou slávnostného stretnutia s rodičmi, kamarátmi a s tzv. sprievodcom (learning guide). Žiadne známky, žiadne testy, jedinou úlohou je byť kreatívny a vedieť reflektovať. Lenže ako abstraktné zadanie vysvetliť deťom? Hlavne názorne! Jeden zo sprievodcov, Xavi, sa posadí pred päťdesiat adolescentov a dá im do rúk farebné obálky. Do každej z nich si vopred pripravil okruhy otázok a študenti sa ho tak sami pýtajú na jeho úspechy za posledné mesiace, čo sa mu vôbec nepodarilo a v čom sa ešte chce zlepšiť. Princíp celoživotného vzdelávania totiž meria všetkých rovnako a každý zamestnanec sa musí neustále učiť. 

„V ďalšom cykle chcem popracovať na svojich mentorských zručnostiach a teším sa, že vy toho budete súčasťou,“ končí svoju prezentáciu Xavi. 

Z akej planéty títo ľudia pochádzajú? Ako je možné, že vedia bez ostychu tak otvorene hovoriť o svojich nedostatkoch a ani jeden puberťák sa im za to nevysmeje? Kľúčom je life-long learning. Sprievodcovia si nenárokujú patent na pravdu, lebo sami zostávajú večnými študentmi. Výsledkom je pokorná a bezpečná atmosféra. A preto sa ani u študentov nevedomosť netrestá, pretože oveľa efektívnejšie je pretaviť ju na zvedavosť a využiť ako hnací motor pre ďalšie vzdelávanie.

2. Zmysluplné učenie

Študijná cesta okolo sveta ukázala, že ľudia sa najlepšie učia, ak vo svojom snažení vidia zmysel. Lenže kto dnes vie, čo je zmyslom jeho života?

Enrique, šestnásťročný študent, to už prinajmenšom tuší. „Na začiatku roka som sa začal učiť programovať. Pozri.“ Ukazuje mi zhluk čísel a písmen. Nerozumiem ničomu. „Je to vlastne rozšírenie jedného voľne dostupného programu na úpravu fotiek. Ja totiž rád fotím nočnú oblohu. A keď fotky teraz prejdem týmto programom, prepojí sa s verejnou databázou vesmírnych telies, no a potom mi to vypíše názvy a presnú polohu všetkých hviezd, ktoré som vyfotil.“

Enrique rozhodne nie je jediný študent, ktorý vytvára ohromujúce projekty. Learnlife totiž vedie deti k japonskej filozofii ikigai. Tá sa zrodila na Okinawe, ostrove s priemerne najstaršími obyvateľmi planéty. Výskumy poukazujú na to, že k tamojšej dlhovekosti zrejme prispieva aj pocit zmysluplnej práce. 

Keď niektoré z detí svojej ikigai objaví, sprievodca mu pomôže zostaviť individualizovaný plán a študent potom môže každý deň vo vopred dohodnutom čase pracovať na svojom srdcovom projekte (passion project) a vzdelávať sa do hĺbky v tom, čo pre svoje budúce zameranie naozaj potrebuje. Zmysluplná práca sa tak prepojí s ďalším veľmi dôležitým pilierom školy: deti si veľkú časť učenia musia riadiť samy. Ak žiadny z sprievodcov nevie programovať alebo točiť podcasty, dostane študent priestor na to, aby si našiel online kurz, učil sa podľa YouTube alebo požiadal nejakého člena rodiny či spolužiaka, či by mu nepomohol. Sprievodca potom asistuje pri organizovaní projektu a plní dôležitú úlohu mentora, ktorý dohliada na to, či dieťa svoj plán postupne plní. Takýto spôsob výučby tak rozvíja aj samostatnosť.

3. Sila komunity a medziľudských vzťahov

V Learnlife som si prvýkrát naplno uvedomila kľúčovú úlohu komunity. Každé dieťa má svojho mentora, s ktorým sa pravidelne stretáva a preberá svoj pokrok či problémy, na ktoré narazilo. Mentor môže byť z radov sprievodcov, ale stretla som aj mladších študentov, ktorí si mentorov vybrali medzi najstaršími spolužiakmi. Výučba totiž prebieha v zmiešaných vekových skupinách, rozdelených do troch hlavných programov: Explorers (Objavitelia), Creators (Tvorcovia) a Changemakers (Hýbatelia zmien). Všetci sa pravidelne dvakrát mesačne stretávajú na komunitných stretnutiach, kam dorazí každý člen tímu, vrátane riaditeľa aj upratovačky. Každý je totiž pre chod školy dôležitý. Jedným z tradičných bodov programu, ktorý mi navždy zostane v pamäti, je hra Much love (Veľa lásky), pri ktorej si ktokoľvek môže zobrať slovo a vyjadriť vďaku či obdiv voči ostatným. 

Na prvom komunitnom stretnutí som bola dosť skeptická a vôbec som nečakala, že sa deti odváža verejne chváliť. Lenže nebáť sa hovoriť o svojich emóciách si trénujú v predmete Real talk (Naozajstný rozhovor), kde každý deň pol hodiny preberajú dôležité témy, ako je sebavedomie, priateľstvo, problémy s rodičmi alebo sexuálny život. 

Ani v škole snov nie je všetko je dokonalé

Znie to idylicky, že? Learnlife ma však naučil, že vždy je čo zlepšovať a tento startup má tiež svoje nedostatky. Budova školy v centre rušnej Barcelony neponúka veľa možností pre učenie v prírode a priestor neostal ani na telocvičňu. Celý koncept je finančne aj ľudsky náročný, pretože na jedného sprievodcu pripadá maximálne jedenásť detí. Okrem toho škola zamestnáva expertov a dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú odborné workshopy, ako varenie, stolárstvo alebo 3D tlač. Zatiaľ ide o súkromnú škola pre deti zo zabezpečených rodín. 

Stáž sa mi chýli ku koncu, no odnášam si z nej nádej, že o pár desiatok rokov budú mať všetky deti rovnaké možnosti ako tie barcelonské. Rozhodovať o tom, čo sa chcú učiť, a mať možnosť nájsť si k tomu svoju individuálnu cestu. Verím, že k učeniu ich bude poháňať vnútorná motivácia a nie strach zo zlých známok. A že ich rodičia budú učiteľom rovnako vďační ako mamička jednej zo študentiek počas posledného komunitného stretnutia:

„Veľmi vám ďakujem. Opäť spoznávam svoju dcéru. Keď chodila do normálnej školy, skoro nemala čas s nami večer hovoriť, pretože stále robila úlohy a niečo sa učila naspamäť. Cez víkendy to isté. Až keď začala chodiť do Learnlife, stres opadol a ona zase začala nadšene rozprávať a zdieľať, ako sa celý deň mala…“

Learnlife si môžete z pohodlia domova prejsť virtuálne

Perpetuum: Learnlife – škola, ktorá učí pre život

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top