Piata SCELT konferencia

Piata SCELT konferencia

Dva dni nadväzovania nových známostí, nasávania informácií, dobrej nálady a osvojenia si mnoho praktických aktivít do nového školského roka. Aj v tomto duchu sa niesla medzinárodná konferencia pre učiteľov anglického jazyka. Už piaty raz ju zorganizovala Slovenská komora učiteľov anglického jazyka – SCELT. Konala sa 27. a 28. septembra v Bratislave.

Na tohoročnej konferencii návštevníci mohli získať užitočné informácie a praktické tipy pre prácu so žiakmi so špeciálnymi edukačnými potrebami. Plenárnymi prednášajúcimi boli John Hird, ktorý hovoril o dyslexii a učení sa anglického jazyka. John momentálne pracuje na tvorbe pomocných materiáloch pre dyslektikov k anglickým učebniciam. Queenie Tan sa podelila o svoje osobné skúsenosti zo školských čias, keď bojovala s dyslexiou bez pochopenia svojho okolia. Vnímali ju len ako nešikovné dieťa. V súčasnosti patrí medzi najznámejších odborníkov pre pomoc rodičom a ich deťom potrebujúcich špeciálne edukačné stratégie pre zvládnutie učiva v škole. Povedala, že teraz vníma svoju dyslexiu ako požehnanie. Vďaka nej vie lepšie pochopiť svoje vlastné dieťa, ktoré má dyslexiu tiež. Treťou plenárnou rečníčkou bola Natalia Liashko, ktorá sa podelila o 10 typov triedneho manažmentu. Natalia nám pripomenula, že neustále zvyšovanie hlasu počas vyučovania sa nevyplatí. 

Popri plenárnych rečníkov bolo na programe 34 workshopov zameraných na rôzne vekové kategórie žiakov alebo na profesionálny rozvoj pedagóga. Verím, že sa vidíme aj na budúci rok. Všetky aktuálne informácie získate na webovej stránke www.scelt.wordpress.com.

Piata SCELT konferencia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top