Podnetný svet podcastov

Podnetný svet podcastov

Ako podnietiť žiakov k vlastému rozvoju?

 Žiaci občas pôsobia ako z iného sveta. Sú bez základného prehľadu o minulosti a súčasnom dianí, nevedia veci spojiť do kontextu, argumentovať, vyjadriť v rozvitých vetách svoj názor, rozlíšiť názor od faktu, boja sa vystúpiť pred ostatnými. Mnohí s tým však už v maturitnom ročníku problém nemajú. Táto zmena ale neprichádza sama, je výsledkom viacerých faktorov: odhodlania zmeniť sa, vôle na sebe pracovať, stanovenia si plánu. A dôležitý je aj kvalitný obsah, s ktorým môžu žiaci pracovať. Preto je dobrým učiteľským krokom nielen pomenovať, čo by žiaci mali robiť – to často vedia obe strany – ale aj ponúknuť vhodný zdroj. Za kvalitný zdroj považujem napríklad podcast. Ide o zvukový záznam, ktorý vydavateľ (prevažne médiá) umiestňuje na internet v podobe súborov. 

Podcast má viacero výhod. Je zadarmo. Dá sa stiahnuť a počúvať offline. Môžeme s ním pracovať aj o rok či dva, dajú sa k nemu pripraviť otázky či úlohy. Je informačne nasýtený, často obsahuje viacero pohľadov na problematiku, informácie sú zasadené do širšieho kontextu a je kvalitný, pretože sa k téme vyjadrujú odborníci. Môže byť do istej miery subjektívny, najmä pri témach zo spoločenských vied. Ale o to lepšie. Dnešný svet neobsahuje iba jeden všeobecne akceptovaný „recept na život“ a žiak sa učí multiperspektivite dejín. 

Podcast sa mi osvedčilo počúvať cez aplikáciu v smartfóne (Podcast Addict). Žiaci ho môžu pripojiť na externý reproduktor a počúvať v posilňovni, počas cestovania či v čakárni u lekára. Použiteľný je aj na vyučovaní. 

V čom je potenciál podcastu? 

Podcast je výborný na: 

  • zorientovanie sa v súčasných trendoch – diskusia o súčasnej Číne z .týždeň, jej vnútornom vývoji a jej vplyve na svet alebo z 21.12.2018 s témou Svet v roku 2018
  • je vhodný pre viaceré predmety – existujú podcasty o vede, technike, vesmíre, ekonomike, zamerané na aktuálnu politiku, prípadne cestovanie a svet v súvise s geografiou. Stačí gúgliť.
  • Geografia na Interez
  • Ekonomika či cestovanie na SME

Ako s ním pracujem: Predstavím stručne koncept a možnosti podcastu žiakom na vyučovaní. Zdôrazním jeho výhody (opakovanie učiva, motivácia, rozvoj zručnosti aktívneho počúvania, vyhľadávania kľúčových informácií, vnímania kontextu, vytváranie študijných návykov a využívanie časových rezerv počas dňa na aktívny sebarozvoj). Počas roka pri niektorej téme upozorním na konkrétny podcast, pošlem weblink do triednej skupiny alebo ponúknem, že si ho môžu vypočuť a nabudúce krátko diskutovať o tom, čo ich zaujalo alebo čomu nerozumeli. Môže byť netradičným zdrojom informácií pre krátky typ referátu. 

Skvelý sebarozvoj žiakov

Triedam, kde učím dejepis, som zadal „vianočnú“ domácu úlohu, keďže cez prázdniny majú viac času skúsiť niečo nové. Mali si inštalovať ľubovoľný prehrávač podcastu do mobilu, vypočuť si 3 – 4 konkrétne odporúčané záznamy, prípadne si nájsť podľa svojich záujmov tie, ktoré by mohli počúvať ďalej. Po prázdninách sme urobili stručnú reflexiu. 

Na vyučovaní ho občas použijem na zastupovanej hodine v kombinácii s pojmovou mapou, ktorú si robia žiaci. Učia sa zachytiť podstatné, urobiť stručný, výstižný zápis, vytvoriť súvislosti medzi pojmami. Je to ale náročné na čas. 

Ak by raz, v ideálnej budúcnosti, prebehla reforma, v ktorej by mal dejepis väčší priestor, viem si predstaviť pracovať s podcastom na hodine či vniesť ho do vyučovania viac než len ako ozvláštnenie a alternatívu sebarozvoja pre aktívnych žiakov. 

Na záver možno len želanie, aby ste pri každej zmene, ktorú zavádzate na vyučovaní vytrvali a dali jej čas pôsobiť. Zázraky a masová premena žiakov sa na počkanie nedejú. Ani zmena postoja. 

Podnetný svet podcastov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top