Podpora – nepodpora

Podpora - nepodpora

Leto sa nám v redakcii nezačalo najlepšie. Dozvedeli sme sa, že náš časopis v tomto roku nedostane dotáciu od ministerstva školstva. V rozpočte nám tak vznikla nepríjemná diera, ale najhorší na tom celom bol dôvod. Keby nám boli oznámili, že sa im nepáči obsah či zameranie časopisu, a preto ho nechcú finančne podporovať, bol by som s tým celkom uzrozumený. Naozaj. Žiaľ, dôvod vyradenia našej žiadosti o dotáciu bol omnoho banálnejší: v rozpočte sme mali jedno číslo v stĺpci, v ktorom byť nemalo. A bolo tam celkom zbytočne, pretože sme ho pokojne mohli dať na niekoľko iných miest, kde by nikomu nevadilo. Možno som z inej planéty, ale podľa mňa by bolo normálne, keby nám boli z ministerstva zatelefonovali alebo poslali mail: „Pán Burjan, asi ste si v propozíciách nevšimli, že na nájomné sa dotácia nemôže využívať. Viete to obratom upraviť?“ Boli by sme to opravili do 30 minút. Stačilo totiž v exceli presunúť jedno číslo o riadok vyššie alebo nižšie. Takýto telefonát ani mail sa však nekonal, a tak sme prišli o viac ako 10 000 eur.

Iná organizácia bola zo súťaže vyradená preto, že im v rozpočte nesedeli nejaké súčty. Možno som z inej slnečnej sústavy, ale podľa mňa by bolo normálne, keby im boli z ministerstva zatelefonovali alebo poslali mail: „Dobrý deň, vo Vami dodanom rozpočte nesedia niektoré súčty. Viete to obratom opraviť?“ Boli by to určite opravili do 30 minút. Takýto telefonát ani mail sa však nekonal a dotyčná organizácia bola zo súťaže vyradená.

Ďalšia organizácia si zasa v propozíciách nevšimla vetu, že každý subjekt môže žiadať dotáciu najviac na jeden časopis. Títo nešťastníci podali tri žiadosti o podporu pre tri rôzne časopisy, ktoré vydávajú. Možno som z inej galaxie, ale podľa mňa by bolo normálne, keby im boli z ministerstva zatelefonovali alebo poslali mail: „Dobrý deň, asi ste si v propozíciách nevšimli, že každý subjekt môže žiadať o podporu iba na jeden časopis. Oznámte nám obratom, ktoré dve z Vašich troch žiadostí sťahujete.“ Takýto telefonát sa však nekonal. Namiesto toho ministerstvo príslušnej organizácii vyradilo zo súťaže všetky tri (!) žiadosti.

Je pre mňa naozaj ťažké rozumieť takémuto postupu. Na jednej strane ministerstvo samo, dobrovoľne vyčlení 200 000 eur na podporu časopisov, ako keby ich chcelo naozaj podporovať. Na druhej strane sa potom v samotnom procese udeľovania dotácií správa neuveriteľne formálne, byrokraticky a alibisticky a robí všetko preto, aby pod rôznymi bizarnými zámienkami časť časopisov zo súťaže vyradilo. V tomto postupe nevidieť ani za mak úprimnej snahy časopisy skutočne podporiť. Aby nevznikli pochybnosti – nemám ani najmenšie podozrenie, že všetko prebehlo „v súlade so zákonom a s pravidlami príslušnej dotačnej schémy“. Žiaľ, to nič neznamená. Zákony sú iba nutným minimom a ich dodržanie zďaleka nie je zárukou spravodlivého, férového či rozumného postupu. Ich dodržanie je iba zárukou dodržania zákona – postup môže byť pokojne legálny a zároveň idiotský.

DOBRÁ ŠKOLA vstupuje týmto číslom do svojho jubilejného desiateho ročníka. Budeme sa snažiť prežiť ho aj napriek tomuto „darčeku“ od ministerstva, hoci ľahké to nebude. Ale darwinovské zákony sú neúprosné: ak šéfredaktor nevie v exceli bezchybne vyplniť tabuľku podľa pokynov úradníkov, jeho časopis si nezaslúži prežiť.

Podpora – nepodpora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top