Poznáte questing?

Čarovná aktivita pre všetkých, ktorí sa radi zahrajú na troch pátračov 

Škola nemá byť len o slepom plnení vzdelávacích programov a množstve faktov. Dajte žiakom možnosť zažiť pocit úspechu z tvorby niečoho praktického, pri čom využijú svoju kreativitu, organizačné schopnosti a znalosti krajiny, v ktorej žijú! Viaceré školy už majú skúsenosť s geocachingom, iné zas s rôznymi podobami pátracích hier. Práve pátracie hry sú aktivitou stvorenou na prepájanie viacerých vyučovacích predmetov a využívanie netradičných foriem vzdelávania. Cez ne môžete nadviazať živú spoluprácu s miestnou samosprávou, rodičmi žiakov, miestnymi odborníkmi na prírodu, históriu a pod. Vytvorená pátracia hra môže slúžiť nielen pre edukačné potreby školy, ale aj pre návštevníkov vašej obce či regiónu.

Pohľad späť

História pátracích hier siaha ďaleko pred zrod geocachingu. Letterboxing sa vo Veľkej Británii objavuje už v polovici 19. storočia, kombinuje prvky turistiky, orientácie v teréne a hľadania pokladu. Poklad sa tu na rozdiel od geocachingu nehľadá pomocou súradníc, ku ktorým je treba GPS. Hľadačov pokladu smerujú v hre indície, tajničky, odkazy, prípadne mapa. Novšou podobou letterboxingu je v súčasnosti questing, ktorý vznikol ako nástroj pre rozvoj miestnej komunity, pre aktívne poznávanie miestneho kultúrneho a prírodného dedičstva a pre rozvoj regionálnej výchovy na školách. V roku 1995 ho vyvinula nezisková organizácia Vital Communities v americkom Vermonte.

Na Slovensku ostáva questing stále neznámym, hoci v susedných Čechách je tomu inak. Dôkazom je aj webstránka www.questing.cz. Hľadačky (questy), ktoré na nej nájdete, vznikli ako súčasť projektov na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch ČR, mnohé z nich boli vytvorené žiakmi. 

Čo je questing

Ako deti ste možno hrávali hry, v ktorých ste pátrali po poklade pomocou vyznačených šípok alebo indícií. Questing čerpá práve z týchto jednoduchých základov. Využíva poetické nápovedy, tajničky, rébusy, kreslené mapy alebo obrázky, ktoré vedú hľadačov až k cieľu. Nejde len o nájdenie pokladu, ale hlavne o proces pátrania, počas ktorého sa hráči zoznamujú s rôznymi prvkami v miestnej krajine. Hra nie je obmedzená vekom ani znalosťami hráčov, stačí byť pozorným, mať bystrého ducha a sledovať okolie.

Quest je väčšinou venovaný jednej konkrétnej téme, okolo ktorej sa vytvorí ucelený príbeh. Hráči sa tak môžu vydať na cestu po stopách postavy, ktorej život bol spätý s daným miestom, môžu hľadať a spoznávať známe i neznáme sochy, studničky, budovy a pod. Na konci questu býva poklad. Je len na jeho autoroch, akú cenu pre úspešných pátračov vymyslia. Pokladom môžu byť informačné brožúry o danom mieste, ručne vyrobené ozdôbky, čokoľvek.

Inšpirovať sa môžete databázou vytvorených questov v Česku – questing.cz/Uvod.aspx. Stačí, ak kliknete na políčko Quest a vyberiete ten, ktorého názov vás zaujal. Každý quest má samostatnú podstránku, kde je v sekcii Co na trase uvidíte možné stiahnuť si celý priebeh .

Ako začať

Pri tvorbe školských questov je dôležité sa už na začiatku rozhodnúť, s akou vekovou kategóriou žiakov sa do neho pustíte, aké veľké je územie, v ktorom daný quest chcete realizovať a najmä, či bude na queste pracovať celá trieda spolu alebo ju rozdelíte do viacerých skupín, z ktorých bude každá pracovať na svojom vlastnom queste. Bude to projekt na konkrétny predmet alebo školská aktivita neohraničená predmetmi? 

V začiatkoch je dobré nechať si poradiť od tých, ktorí majú s guestingom na školách už bohaté skúsenosti. Medzi nich patrí aj Lenka Skoupá, ktorá na metodickom portáli rvp.cz viedla online stretnutie na tému Miestne zakotvené učenie. Videozáznam stretnutia je voľne dostupný na adrese bit.ly/rvpstretnutie. Počas hodiny sa v ňom dozviete všetko podstatné. 

Tvorba školského questu sa dá popísať v niekoľkých stručných bodoch. Ak ste sa rozhodli do toho pustiť, kompletný návod nájdete v prezentácii na bit.ly/questingprezentacia.

Peter FARÁRIK, lepsiageografia.sk

Poznáte questing?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top