Rodení fyzici

spomienky na dobrých učiteľov, poďakovanie

Rubrika o učiteľoch a učiteľkách, ktorí nám zmenili život – alebo aj nie

Zvonenie signalizovalo smutný koniec prestávky. Možno sme v kútiku duše dúfali, že táto hodina bude iná, ale učiteľka sa vždy pevne držala scenára:

Otvorte si učebnicu B na strane 46. Kto chce ísť odpovedať na otázky?“ Aj náš scenár bol rovnaký ako každú hodinu: s predstieraným strachom sa pomaly zdvihla ruka spolužiaka. Nebolo prekvapením, že vedel na všetky otázky odpovedať. K tomu dve otázky z opakovania a chalan si išiel sadnúť s výbornou známkou. 

Po skúšaní prišli na rad náročné úlohy z učebnice. „Nič ťažké“, každú hodinu sme predsa riešili logické úlohy zo života či dokonca robili pokus, na základe ktorého sme mali objaviť zákony fyziky, no nie? 

Neznámy človek by mohol mať pocit, že naša trieda bola plná rodených fyzikov. Avšak nikto, okrem nás, nevidel obsadzovanie hercov do hlavnej roly nášho scenára. Konkurz na toho, kto sa „dobrovoľne“ prihlási prebiehal vždy pred hodinou. Najhorší prípad nastal, ak sa nenašiel žiadny obetný baránok. Schéma skúšania sa nezmenila, len si učiteľka sama vybrala nejakého chudáka. 

Po skúšaní vždy nasledovala časť s názvom expozičná. Ani táto hodina nebola výnimkou: „Otvorte si učebnicu A na strane 73. Prečítajte si Tlak v praxi a do poznámok si odpíšte žltý rámček.“ V tomto okamihu sa expozičná časť skončila. V triede začal pomaly narastať šum, to bol znak, že už máme naštudované nové učivo a odpísané poznámky. Aby sme si ho utužili, na veľké „prekvapenie“ sme si otvorili učebnicu B a hľadali správne odpovede na otázky. Naše „bádanie“ však bolo kruto prerušené zvončekom. 

Každý, kto dáva žiakom „tak veľa zo seba“ ako naša učiteľka fyziky, stáva sa negatívnym príkladom pre našu vlastnú prax.

E. K.
Autorka si neželala byť uvedená,
jej meno máme v redakcii.

Napíšte nám aj vy spomienku (cca 1 700 znakov) na niektorého svojho učiteľa či učiteľku. Spomienky môžete posielať na [email protected].

Viac podobných príbehov nájdete v rubrike Naši učitelia.

Rodení fyzici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top