Praktický sprievodca slovenčinou

Prednedávnom sa mi dostalo do rúk Kompendium slovenčiny – príručka pre žiakov, učiteľov a priateľov vyučovania slovenského jazyka od dlhoročného aktívneho učiteľa slovenčiny Jána Papugu. 

Ak ste systematici a snažíte sa jazyk obsiahnuť so všetkými jeho pravidlami, výnimkami a zvláštnosťami, môže byť táto kniha pre vás výborným prostriedkom ako sa v jazyku zorientovať. 

Slovo „kompendium“ označuje príručku zhrňujúcu sumu poznatkov z určitého vedného odboru. Tentoraz veľmi podrobne a prehľadne máme možnosť nazrieť do jazykového systému. Vynikajúco štrukturovaná kniha poskytuje prehľad naprieč všetkými jazykovými rovinami – od fonetiky, fonológie cez morfológiu, syntax až k lexikálnej a štylistickej rovine. Každá jazyková rovina je predstavená ako jedna zo zložiek celého systému. Od všeobecného a teoretického sa plynule prechádza k jednotlivému a praktickému. Úvod knihy v sebe zahŕňa pohľad na vznik reči a komunikáciu, ako aj na rozdiel medzi jazykom a rečou. V závere zasa niečo z histórie slovenčiny a posledná kapitola patrí jazykovej kultúre. 

Neoceniteľnou súčasťou príručky sú ukážky, akým spôsobom pretaviť teoretický poznatok do práce s textom. S prevzatými textami autor pracuje korektne, čo treba z formálneho hľadiska vštepovať aj žiakom. 

Autor sa však nevenuje len pravidlám, ktoré platia v jazyku, upozorňuje aj na časté chyby, ktorých sa v jednotlivých rovinách dopúšťame. Nuž, ale jazyk je systém relatívne otvorený – relatívne uzavretý. Je len na nás, v čom a ako veľmi otvoríme dvere niečomu novému (lexikálna rovina) a ako silno udržíme dvere zavreté (napríklad v morfológii). 

Každý učiteľ, a nielen učiteľ jazykov, určite ocení časť Čítanie s porozumením Kritické myslenie. Autorovi sa podarilo polopatistickým spôsobom zachytiť podstatu problémov práce s textom. 

Hoci graficky a typograficky možno knihe všeličo vytknúť, po obsahovej stránke môže byť vynikajúcim pomocníkom učiteľa. To, či je naozaj vhodná aj pre žiakov, nechám na posúdenie učiteľom a žiakom samotným. No prečo nie?

Praktický sprievodca slovenčinou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top