Vzdelanie – nástroj fungujúcej spoločnosti

médiá a vzdelávanie

V poslednom čase diskutujem s ľuďmi o tom, ako by malo vyzerať vzdelávanie. Mám na mysli také vzdelávanie, ktoré dá deťom z rôznych sociálnych prostredí podobné šance do života. Dá im podobnú nádej na to, že prežijú kvalitný a zmysluplný život. 

Počúvam veľa názorov a sledujem veľa pohľadov, ktoré sú plné skepse, beznádeje a toho, že na Slovensku je na takéto zmeny neskoro. Som z toho smutný, ale nevzdávam to. Hľadám odpoveď ďalej – pýtam sa teda mladých, ako si to predstavujú oni. Ako by podľa nich mala vyzerať ideálna škola? Čo čakajú, že im škola dá? Debatujeme hodinu, dve i tri… A mne sa opäť vracia nádej. Mladí ľudia vedia, čo potrebujú lepšie ako my dospelí. Veria, že vzdelávanie môže byť príjemné. 

Sedel som so šikovnými tínedžermi, z ktorých mi viacerí povedali, že by chceli byť učitelia. Povedali mi, ako si vážia učiteľov, ktorí pre nich obetujú mnohé – peniaze, kariéru, čas a aj pohodlie. No často z ich strany zaznieva i otázka: Prečo sa na Slovensku vzdelávanie nijako nemení? Veď oni, mladí, to chcú zmeniť a chcú tej zmene aj pomôcť. Chcú, aby ich škola viedla k zmysluplnému životu a nie k bohatstvu. Deti sa rodia, ako zvedavé a kreatívne stvorenia – nezabíjajme v nich tieto vlastnosti! Podporme ich, počúvajme a pomôžme im nájsť to, čo ich v živote spraví šťastnými. Keď budú mladí ľudia spokojní a šťastní, bude aj celé Slovensko lepšie miesto na život. 

Sme konečne pripravení na to začať vnímať, že vzdelávanie je kľúčový nástroj pre vytvorenie fungujúcej spoločnosti? Ja verím, že áno.

Vzdelanie – nástroj fungujúcej spoločnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top