Pre stromy nevidia les

Krátky film o lesnom hospodárstve kritizujúci zákaz ťažby dreva v chránených lesoch, ktorý sa dostal do škôl, vyvoláva pochybnosti.

Slovenská lesnícka komora vytvorila v roku 2013 dokumentárny film z názvom Zomierajú postojačky, ktorý je voľne dostupný na internete a ktorý bol za posledný mesiac distribuovaný na všetky slovenské školy. Väčšina učiteľov sa novému materiálu potešila, je to však trochu kontroverzná učebná pomôcka.

Názor odborníka

V oficiálnom popise 18-minútového filmu sa uvádza, že bol vytvorený, aby poukázal na nesprávne zásahy do manažovania lesného prostredia, ktorých následkom je rozšírenie lykožrúta a ohrozovanie návštevníkov Tatier vyschnutými, nespracovanými smrekmi takmer na každom kroku. Tvorcovia filmu kladú otázku: „Chránime v lesoch hodnoty, ktoré nám dávajú, alebo procesy, ktoré v nich prebiehajú?“ V popise nechýba výzva, aby divák prispel „k nájdeniu pravdy a zdravého rozumu šírením faktov uvedených v tomto dokumente…“

O zhodnotenie informácií prezentovaných vo filme sme požiadali odborníka na manažment chránených území Michala Wiezika z Technickej univerzity vo Zvolene: „Krátky film sa dotýka manažmentu lesov v chránených územiach, čo je natoľko zložitá téma, že v rámci štvrťhodiny nemôže byť vecne ani len načrtnutá. Použitý slovník nie je prispôsobený úrovni žiaka na základnej škole. Film nevysvetľuje súvislosti, vyhýba sa dôležitým detailom, jednostranne argumentuje v prospech lesníckych postupov, ignoruje ich nepriaznivý dopad na lesné ekosystémy.“ 

Tvorcom filmu sa podarilo aj jedno faux pas: „Spustnuté holiny v záberoch filmu (ústie Tichej doliny, svahy nad Vyšnou Bocou, letecké snímky Nízkych Tatier) vznikli kvôli spracovaniu kalamity, teda postupu, ktorý film obhajuje,“ uvádza Michal Wiezik. 

Ďalej zdôrazňuje, že ponechanie kalamít na samovývoj má oporu v našich zákonoch aj v európskych smerniciach, keď-že zachovať najprísnejšie chránené územia a pritom ich zároveň hospodársky lesnícky využívať nie je možné. Nič z toho však vo filme neodznie a divák môže nadobudnúť dojem, že ochranári si robia, čo chcú. 

Čo s týmto filmom v škole? 

Michal Wiezik považuje film Zomierajú postojačky za účelové tendenčné dielo, ktoré má bez náležitého komentára a protiargumentov veľmi nízku didaktickú hodnotu. Preto odporúča premietnuť zároveň aj film Znovuzrodenie lesa, ktorý vznikol vďaka nadácii Ekopolis v roku 2009 a takisto sa dá voľne stiahnuť z internetu. Má 52 minút a tvorcovia v ňom ukazujú, ako vyzerá a funguje prirodzený les, do ktorého nezasahuje človek a v ktorom odumreté stromy zohrávajú svoju úlohu. 

Nejde o to, aby sme spolu so žiakmi riešili polemiku medzi lesníkmi a ochranármi, ale o to, aby sme sa dokázali na veci pozerať z viacerých strán a takto podporovali a rozvíjali naše kritické myslenie.

Pre stromy nevidia les

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top