Prírodné vedy v múzeu

Prečo máme pri jedení hrušky pocit, ako by v nej boli drobné zrnká piesku? Ak sa to chcete dozvedieť, choďte do múzea.

Prírodné vedy sú v múzeách bohato zastúpené. Každé regionálne alebo vlastivedné múzeum sa zaoberá aj faunou a flórou vo svojom regióne a mnohé popri expozíciách pripravili aj špecializované vzdelávacie programy pre školy. Takých múzeí je na Slovensku asi 28. 

Nevítaní hostia či Safari v koberci

Vzdelávacie programy Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici realizujú samotní kurátori, teda odborníci, ktorí na požiadanie dokážu prispôsobiť preberanú tému podľa požiadaviek učiteľov. 

V programe Nevítaní hostia sa zameriavajú na invázne živočíchy, ale aj úlohu človeka pri ich šírení. 

Vzdelávací program Safari v koberci je o živočíchoch, ktoré sa vyskytujú v ľudských obydliach, o ich spôsobe spolužitia s človekom, ale aj chorobách, ktoré prenášajú. V celkovo ôsmich zoologických programoch sa žiaci môžu zoznámiť s hmyzími škodcami, faunou v okrese, typmi lesných spoločenstiev i nebezpečenstvom lesných monokultúr, vplyvom ročných období na biorytmy živočíchov či ochranou prírody. Múzeum ďalej realizuje tri vzdelávacie programy z oblasti botaniky venované poznávaniu liečivých rastlín a spôsobom ich zberu, uskladnenia a používania. Múzeum pripravilo aj zaujímavú publikáciu Fauna Považia. Tohto obrázkového sprievodcu s množstvom úloh si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky múzea.

Tábor malých prírodovedcov

SNM – Múzeum Andreja Kmeťa v Martine je dnes oddelením prírodovedných zbierok múzeí v Martine. Sídli v prvej budove SNM z roku 1908 a okrem expozícií sa tu nachádzajú aj depozitárne priestory pre bezmála 500 tisíc zbierkových predmetov. Múzeum tento rok realizovalo už tretí ročník denného letného Tábora malých prírodovedcov, kde deti zažili botanický, zoologický, speleologický, hydrologický a entomologický deň. Deti navštívili okolitú prírodu Turca, stali sa jaskyniarmi, chytali na lúkach hmyz, zakladali si herbáre, v potokoch a močariskách skúmali drobné živočíchy pod špeciálnym mikroskopom. Programy viedli profesionálni prírodovedci a kurátori múzea. Múzeum sa rozhodlo, že uvedené programy bude realizovať po dohode s pedagógmi aj počas vyučovacích hodín.

Chránime prírodu

Jedno z najpripravenejších múzeí v prírodovedných témach je čerstvo zrekonštruované Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Vzdelávacie programy sú spojené s prehliadkou príslušnej časti expozície a lektorským filmom v prednáškovej miestnosti, no múzeum realizuje aj prednášky na školách v Liptovskom Mikuláši. 

Expozícia Chránená príroda Slovenska obsahuje štyri celky. Sú nimi Kras a jaskyne Slovenska, Zem, miesto pre život, Človek, hory, NATURA 2000História. V nich realizuje viac než 23 vzdelávacích programo, pričom niektoré z nich ma-jú aj 5 variant. Vzdelávací program Spievajúce minerály je spojený s interaktívnym hudobným zariadením inštalovaným v expozícii múzea. Program Vznik vesmíru a Zeme je zase doplnený ukážkami meteoritov a interaktívnymi prvkami. Program Drahokamy a chránené minerály naučí, prečo sú tieto kamene „drahé“. Upozorňuje aj na slovenské typovo unikátne minerály. Program Genetické základy biodiverzity vysvetľuje molekulové základy dedičnosti, dedičné základy rozmnožovania, vplyv životného prostredia na dedičný materiál a poukazuje aj na zdroje biodiverzity. Program Systematická zoopaleontológia a paleobotanika je vhodný aj pre stredné školy a gymnáziá.

Usporiadaním vesmíru nás prevedie aj Slovenské technické múzeum v Košiciach s programom Slnečná sústava v planetáriu. Pomocou optického prístroja spoznáte hviezdnu oblohu, planéty, rotáciu Zeme, ale aj mytologické príbehy o súhvezdiach. Prírodovedné programy môžete navštíviť aj v mineralogickej a geologickej expozícii Berggericht Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Jaroslav HANKO, Slovenské národné múzeum, Modrý Kameň,
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeu

Prírodné vedy v múzeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top