Projekt na podporu čítania

Projekt na podporu čítania

Zaujímavé aktivity, ktoré nakopnú žiakov láskou k literatúre

 O Komenského inštitúte som sa dozvedel pred začiatkom jeho prvého ročníka. Program ma veľmi zaujal, situácia ale nepriala prihláseniu sa. Druhý rok som musel vzhľadom na rodinné záväzky (tri malé deti) zachraňovať kredity druhou atestačnou skúškou, keďže sa blížil čas konca ich platnosti. Dal som si ale záväzok, že urobím všetko preto, aby som zabojoval o tretí ročník. Do prihlášky som zhrnul všetky aktivity, ktoré so žiakmi robím v škole a mimo nej a premyslel som si aj návrh pedagogického projektu, aby bol zaujímavý a realizovateľný aj v bežnej školskej praxi.

Čítanie radosťou a nie starosťou

Môjmu projektu som dal názov Čítanie radosťou a nie starosťou. Chcem ním zvýšiť pozitívny vzťah žiakov k čítaniu a dosiahnuť, aby aj reálne viac čítali. Vzťah k literatúre považujem za kľúčový pre rozvoj slovnej zásoby, predstavivosti, štylizácie myšlienok a zmysluplného vyjadrovania založeného na faktoch a kľúčových pojmoch. 

Už predtým som sa o podporu čítania žiakov a jeho rozvoj zaujímal realizáciou menších aktivít, ale pedagogický projekt mi umožnil ponoriť sa do témy hlbšie, vyhradil som si intenzívny čas na vyskúšanie nových aktivít, konzultovanie témy a nápadov s inými zapálenými učiteľmi a propagátormi čítania. Overil som si, čo na našej škole ide a čo už žiaci „nemusia“. Popri šialenom kolotoči školského roka by som si na to všetko ťažko našiel čas. 

Ktoré aktivity zaujali najviac? 

Cena René je súťaž súčasných prozaikov organizovaná Literárnym centrom a Anasoft literou. Žiaci majú možnosť čítať po jednej knihe od piatich finalistov a vyberajú hlasovaním najlepšieho. O víťazovi sa definitívne rozhodne na diskusnom stretnutí zástupcov škôl v Bratislave v inšpiratívnom prostredí Novej Cvernovky. O knihy bol veľký záujem, keďže ide o súčasnú literatúru a zaujímavé žánre. Bonusom bola aj beseda s jedným z finalistov, ktorého si mohli žiaci vybrať. 

Veľmi pozitívne žiaci prijali aj možnosť čítať 5 – 7 minút na začiatku vyučovacej hodiny knihu podľa vlastného výberu, kým sa zapíšu chýbajúci a vybavia úvodné pokyny. Nie je to ale možné vo všetkých triedach, ideálne sú predmety s 2-hodinovou dotáciou. 

K top aktivitám by som pridal možnosť raz za mesiac interpretovať na vyučovaní literárny text mimo tematických plánov. Ideálne je, keď ide o prózu čo najkratšieho rozsahu, aby neodradila a nezabrala čítaním veľa času a kontroverzný, zaujímavý či vtipný námet. Žiaci sú vtedy viac motivovaní a ochotní vyjadriť svoj názor, diskutovať o texte. Sami sú niekedy prekvapení, čo všetko sa dá nájsť medzi riadkami, prípadne prepojiť so súčasným spoločenským kontextom. 

Knižnica skvelej literatúry je efektívny a jednoduchý nástroj pre učiteľa, ako medzi žiakov dostať kvalitnú (aj odbornú) literatúru. Je to presklená skriňa na chodbe s číselným zámkom. Ideálne je umiestniť ju pri učebni, do ktorej žiaci chodia a vidia jej obsah. Požičanú knihu na podpis zapíšem s dátumom požičania a vrátenia, čo umožňuje efektívny a jednoduchý prehľad o tom, kde sa knihy nachádzajú, ktoré sú najčítanejšie i koľko je unikátnych čitateľov. 

Nie vždy to vyjde

Motivačný rozmer mal aj čitateľský workshop so známym propagátorom čítania Tiborom Hujdičom, pre ktorého to bola premiéra pred stredoškolákmi. Je to však jednorazová aktivita s cieľom „nakopnúť“ do čítania zaujímavým prístupom. 

S nezáujmom sa stretla čitateľská dielňa po vyučovaní, ktorej zámerom bolo pozrieť sa hlbšie v relatívne krátkom čase (max. 40 minút) na zaujímavé texty. Ani literárna prestávka či raňajky sa neujali. Neznamená to však, že o nejaký čas alebo na inej škole nebude o ne záujem. Závisí to od nastavenia žiakov či čitateľskej klímy na škole. Chce to zapálenie, energiu a čas, aby ste zapálili iných. Lebo zmena neprichádza na počkanie. ν 

Projekt na podporu čítania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top