Regionálna výchova v múzeu

Regionálna výchova prebúdza vzťah žiakov k svojim koreňom, tradíciám a hodnotám

 Liptov, Spiš alebo Pohronie sú tradičné regióny, ktoré sa od seba odlišujú a na ich spoznávaní sa žiaci môžu identifikovať so svojou regionálnou kultúrou. Tieto témy sú typické pre vlastivedné múzeá, ktorých zoznam je široký. Svoje regionálne múzeum určite pozná každý dobrý učiteľ.

SNM – Etnografické múzeum v Martine sa venuje ľudovej kultúre na celoslovenskej úrovni. Cyklus vzdelávacích programov zložený z tvorivých dielní a rozprávania na tému tradičnej ľudovej kultúry dostal názov Rok vo zvykoch – regionálna výchova. Program sa týka ondrejských zvykov, čarovania s Luciou, modrotlače, odevu v minulosti či letných prác. 

Zaujímavý je aj program Od črpáka k bryndzi, ktorý oboznámi žiakov s valašskou kolonizáciou a jej dôsledkami na kultúrny vývoj Slovenska. 

Živá ľudová kultúra

Osobitnú skupinu tvoria múzeá v prírode – skanzeny, ktoré prezentujú aj celkovú architektúru v prírodnom prostredí. Omnoho viac tak navodia atmosféru tradičného vidieckeho spôsobu života. 

SNM – Múzeum slovenskej dediny v Martine ponúka program Čo nájdeme na dvore aj v komore, v ktorom návštevníci zistia, čo je komora a čo je uložené v humne. Zoznámia sa s domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti na gazdovstve, vyskúšajú si činnosti, ktoré sa kedysi vykonávali – mlátenie obilia cepmi, trepanie i spracovanie ľanu či ovčej vlny. 

Ľubovniansky skanzen okrem iného prezentuje gazdovský dvor s tradičnými domácimi zvieratami, deti však zabaví aj ručne poháňaný drevený kolotoč a tradičné drevené hračky. 

Múzeum oravskej dediny v Zuberci v tvorivých dielňach predvádza rôzne remeslá – rezbárstvo, výrobu sviečok, drotárstvo, no spoznáte tu aj tradičné hry detí a mládeže. 

Skanzenov je na Slovensku, samozrejme, viac. Združuje ich Únia múzeí v prírode a ich aktivity môžete sledovať na ich stránke

Spoznaj svoje bydlisko

Regionálna výchova zameriava pozornosť aj na dejiny mesta či obce. Predstavuje žiakom míľniky v histórii miest, významných rodákov a prírodné jedinečnosti. 

Mestské múzeum v Senci sa venuje dejinám a prírodným pomerom na lokálnej úrovni. Žiaci všetkých vekových kategórií v 11 vzdelávacích programoch spoznajú historický vývoj Senca od prvej písomnej zmienky, rovnako ako ekosystémy či vzácne živočíchy v blízkom okolí. Dlhoročné skúsenosti vyústili do vydania učebnice regionálnej výchovy: Senec – od návršia k horizontom.

Tríbečské múzeum s programom Prechádzka históriou Topoľčian pripravilo exkurziu po historických pamiatkach mesta.

NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici sa popri svojej špecializácii venuje aj dejinám Kremnice. V súčasnosti prezentuje výstavu Pôvab kameninových záhrad, venovanú kremnickej kameninovej továrni. Múzeum v spolupráci so študentmi kremnického gymnázia vytvorilo edukačný program na tému továrenskej výroby v Kremnici. Študenti s využitím orálnej histórie, bádania v archíve a v múzeu urobili prieskum o zaniknutých továrňach v meste.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici históriu baníckeho remesla pretkáva históriou Banskej Štiavnice. Program Naše mesto v minulosti a dnes zahŕňa sériu tematických rozhovorov s pamätníkmi, zbieranie starých obrázkov mesta a dokresľovanie historických fotografií. 

V programe Život baníkov severozápadného Hontu v minulosti žiaci „sfárajú“ do podzemia, kde si vyskúšajú prácu s kladivkom a želiezkom, klopanie na klopačke. Spoznajú však aj odievanie, stravu, obyčaje, nábožnosť, banícke ľudové umenie a bežný režim dňa baníkov. 

Vinohrady za školou je vzdelávací projekt Malokarpatského múzea v Pezinku, v ktorom študenti pátrali po vinohradoch z historických fotografií, snažili sa ich identifikovať a zachytiť tieto miesta v súčasnosti. Z projektu vznikla tlačená brožúra, ktorú na vy-žiadanie získate v múzeu.

Viac informácií o múzeách nájdete na stránke www.muzeum.sk.

Regionálna výchova v múzeu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top