Informatika pomáha slovenčine

Keď sa hodiny slovenčiny spoja s modernými technológiami a fantáziou žiakov a učiteliek, vznikajú zaujímavé učebné pomôcky

Slovenský jazyk a literatúra nepatrí väčšinou k obľúbeným predmetom. Preto hľadám možnosti, ktoré by ju udržali čo najdlhšie na horných priečkach rebríčka popularity. Jednou z takýchto možností je aj jej spojenie s populárnejšou informatikou. 

E-kniha

E-knihu vytvorili žiaci siedmeho ročníka zo svojich autorských príbehov a ilustrácií. Vznikala v priebehu jedného školského roka počas hodín slovenčiny, informatiky, ale aj v čase mimoškolských aktivít. 

1. etapa – anketa siedmakov medzi tretiakmi s názvom Čo najradšej čítaš? 

Výsledok ankety motivoval siedmakov na písanie príbehov veľkej žánrovej pestrosti (zvieracie rozprávky, potterovky, príbehy zo života detí, fantazijné rozprávky, práce encyklopedického charakteru, komiksy…). 

2. etapa – tvorba jednotlivých príbehov, analýza prác, vzájomné hodnotenie, úprava vytvorených diel.

3. etapa – tvorba ilustrácií k jednotlivým literárnym prácam – každý autor si svoju prácu ilustroval sám.

4. etapa – zostavenie otázok, ktoré súviseli s textom a spolu s ilustráciou jednotlivé príbehy dopĺňali.

V závere školského roka nadobudla e-kniha konečnú podobu. Ponúkli   sme ju kolegyniam na 1. stupni ako učebnú pomôcku na hodiny čítania. 

Komiks 

Na hodinách slovenčiny vznikli najskôr sci-fi príbehy, v ktorých dominovali dinosaury. Príbehom sme dali podobu scenára. Po ich analýze nasledovala exkurzia do Dinoparku, kde žiaci získali potrebné fotografie, ktoré potom spracovali na hodinách informatiky, na ktorých vznikli tri samostatné príbehy s názvom komiksu Naša cesta do praveku

Komiks používame ako učebnú pomôcku na hodinách slovenčiny, informatiky, mediálnej výchovy či výchovy umením.

Film

Medzičasom sa práve film ukázal ako výborná možnosť zaujať pozornosť žiakov, rozvíjať ich tvorivosť, fantáziu, zvýšiť ich záujem o slovenčinu. Vsadili sme na báje, ktoré sme práve vtedy preberali. Od starovekých gréckych bájí sme sa prepracovali k slovanským bájam, absolvovali hodiny v knižnici, zrealizovali projektové vyučovanie, exkurzie. 

Nasledovala tvorba vlastnej báje Ako vznikol Manín (vrch nad Považskou Bystricou). Dvadsaťštyri bájí prešlo čítaním, hodnotením prác spolužiakmi, rodičovskou porotou, ktorá vybrala tri víťazné báje. Tie sa stali podkladom na napísanie literárneho scenára. A potom nasledovala už známa cesta tvorby filmového diela:

  • zoznam fotozáberov, ktoré museli súhlasiť so scenárom,
  • návrh a tvorba kostýmov, kulís,
  • fotenie spojené s prácou kostymérok a maskérok,
  • tvorba ilustrácií – nie všetky časti deja sa totiž dali zachytiť fotograficky,
  • nahrávka dialógov,
  • vznik a prezentácia filmu Ako vznikol Manín.

Film nezapadá prachom, používame ho ako učebnú pomôcku na hodinách literatúry pri preberaní bájí, a je dostupný aj kolegyniam na prvom stupni.

Eva ŽIBRÚNOVÁ, ZŠ Ulica slov. partizánov, Považská Bystrica

Informatika pomáha slovenčine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top