Umenie

Previous
Next
Hudobná výchova
Inšpirácie od učiteľov

Hudba baroka v infografike

Ako pracovať s infografikami v škole a využívať ich ako podnetný učebný materiál? Printové aj digitálne médiá v súčasnosti neustále hľadajú

Viac »
Dejepis

Babička, deduško, rozprávajte

Zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie aj v období dištančného vzdelávania. Súčasná situácia vo vzdelávaní na základných

Viac »
výtvarná výchova - picasso
Spoločenské vedy a jazyky

Tvorme ako Picasso

Inšpiratívne nápady nielen na výtvarnú výchovu Tento nápad som našla na internete, keď som hľadala niečo, čo by zaujalo menšie aj

Viac »
Informatika, programovanie

Animovaný svet

Objavovať pravidlá pohybu kreslených postavičiek alebo odsúdiť Mášino správanie voči medveďovi – aj toto môže byť súčasť vyučovania  Odštartoval som

Viac »
Biológia, prírodoveda

Živá príroda na výtvarnej

Naša škola sa nebráni rôznym experimentálnym formám vyučovania, preto sa snažíme spestriť hodiny neobvyklým spôsobom. Výtvarnú výchovu berieme ako malé

Viac »
Biológia, prírodoveda

Všetci von zo školy!

Učiť sa vonku? Prečo nie! Hovorí sa, že 70 % vedomostí sme získali zážitkovým učením. Preto má naša škola dvakrát

Viac »
Scroll to top