Škola pre ozajstný život

Privoňať k veciam z reálneho sveta už v škole je lepšie ako byť nimi neskôr v živote zaskočený

Čo je v dnešnej dobe dôležitejšie: vedomosti či schopnosti? Musíme poznať fakty a súvislosti medzi nimi, no zároveň práve osobnostné kvality z nás robia šľachetnú bytosť. Preto sa na škole venujeme rozvíjaniu schopností, ktoré sa deťom zídu v reálnom živote, akými sú spolupráca, komunikácia, aktívne počúvanie, správne použitie informácií, ale aj zdravý rozum, úctivosť, priateľstvo či dôveryhodnosť.

A práve na začiatku piateho ročníka, keď žiaci zažívajú veľkú zmenu vo svojom štúdiu, sme vymedzili týždeň, kedy spoločne okúsime, čo životné zručnosti znamenajú. Každý učiteľ má pridelenú tému a blok vyučovacích hodín. Môže sa venovať myšlienkovým mapám, práci s textom alebo tvorbe a prezentácii projektu. Prizvaní sú tiež špecialisti, ako školská psychologička, ktorá rozpráva na tému puberta, alebo policajná poradkyňa, ktorá s deťmi rieši bezpečnosť na cestách. 

Papier, nanukové torty, Peter Velits a tímová spolupráca

Na začiatku školského roka som žiakom navrhol, že ak v priebehu mesiaca vyzbierajú papier za viac ako 20 eur, dostanú od mňa za odmenu tri nanukové torty. Ak vyzbierajú menej, dostanem nanukovú tortu od nich ja. Žiaci a aj rodičia sa nadchli a vyzbierali papier za viac ako 40  eur. Prehral som. Žiaci mali v skupinkách analyzovať, prečo sa im podarilo uspieť a čo bolo kľúčové pre ich víťazstvo. Našli množstvo dôležitých faktorov, ale najčastejšie sa spomínalo slovo spolupráca. Ak chceli uspieť, museli sa zapojiť v čo najväčšom počte. 

Pripravil som aj iné aktivity týkajúce sa spolupráce, pri ktorých žiaci pracovali v sedemčlenných skupinách. Mali sa snažiť pracovať v tíme čo najlepšie. Možno neboli najlepšími jednotlivcami, no prispeli svojou snahou a stali sa platnými členmi najlepšieho tímu, ako napríklad Peter Velits – držiteľ troch zlatých medailí v tímovej časovke. Hrali sme jednoduché hry ako podávanie lopty v rade za sebou a posúvanie k cieľu alebo položenie horolezeckej zástavky na najvyššie možné miesto na stene. Žiaci sa mohli naučiť, že každá snaha i každá maličkosť môže znamenať lepšie umiestnenie alebo tiež že sa netreba vzdávať pri prvom tímovom nezdare. 

Diskusii sa treba učiť

Ďalší blok, ktorý žiaci absolvovali, sa týkal pravidiel komunikácie vo väčšej skupine. Na začiatku sme si pozreli niekoľkominútovú ukážku z relácie Českej televízie Máte slovo, konkrétne časť Skákání do řeči (ukážku nájdete na YouTube pod názvom Skákání do řeči – Máte slovo). Žiaci mali v skupinách povedať, ako na nich pôsobili diskutujúci, v čom bol problém a čo je potrebné zmeniť. Sami tak vytušili, že diskusia v skupinách, či už je to televízna relácia alebo školská trieda, má svoje pravidlá, inak to môže skončiť znechutením poslucháčov alebo aj vlastným strápnením sa. Mohli si hneď vyskúšať, aké nevyhnutné je ovládať sa a dodržiavať isté pravidlá. Mali si totiž dohodnúť predvianočný výlet, dokonca na konci diskusie mali sami aj hlasovať. Ja som bol len poslucháčom, ktorý na konci zhrnul, akí boli úspešní vo vedení svojej prvej veľkej diskusie. 

ReKLAMA 

Posledný blok sa týkal kritického myslenia. Je naozaj to, čo hovorí reklama, pravdivé? Je to pravda, ale nie vždy úplne celá. Hviezdička dolu a malé písmenká veľkej dôležitosti sú toho dôkazom. Žiaci si pozreli niekoľko reklám mobilných operátorov na notebooky a tablety za euro. Sami mali skúmať a rátať, za akých podmienok dostanú vytúženú vec za „jedinečnú“ cenu. Vo dvojiciach spravili na internete prieskum trhu a zistili, koľko by ich stál daný produkt aj s dátovou službou. Zrazu odpovede na otázky, čo je výhodnejšie, už neboli také jednoznačné.

Ľuboš FROĽO, Evanjelická základná škola, Martin

Škola pre ozajstný život

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top