Ako na mapy s tabletom

Tablety a dotykové technológie sa v poslednej dobe tešia značnému úspechu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si svoju cestu našli aj do slovenských škôl. Na tablety učitelia reagujú nielen zvedavosťou, objavovaním a skúšaním, ale aj prílišným rešpektom a obavami z prvého kroku. Počas projektu Škola na dotyk sme narazili na niekoľko aktivít, ktoré by mohli byť dobrým štartom pre každého.

Aplikácia LandscapAR

Celým menom sa aplikácia nazýva LandscapAR augmented reality a je na Google Play zadarmo. Ako už napovedá názov, pracuje s rozšírenou realitou. Znamená to, že z dvojrozmerného materiálu vytvorí priestorové teleso. 

Predstavte si, že vkráčate do triedy plnej zvedavých detí a vaším cieľom je vysvetliť tému mapa, vrstevnice a všetko, čo s týmito pojmami súvisí. Samozrejme, dá sa to viacerými spôsobmi. Často sa to odbije diktovaním poznámok: Vrstevnica je krivka na mape, či v teréne, spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou. V miestach, kde sú vrstevnice hustejšie pri sebe, má terén väčšie prevýšenie a naopak. Paráda, je to za nami. Čo na tom, že to niektoré deti vedia odrapotať, ale nechápu, na čo je to dobré a čo to znamená? Ale dá sa to aj lepšie – názorne. V tom spočíva veľký potenciál tabletov. 

Škola hrou – škola tabletom

V duchu týchto slov sa s deťmi môžeme zahrať na objaviteľov. Rozdáme čisté papiere a fixky s jednoduchým zadaním, aby deti nakreslili akékoľvek uzavreté krivky. Pravdepodobne bude lepšie, ak aj my na svoj papier načrtneme, čo približne od nich očakávame. Dôležité ale je, aby sa jednotlivé krivky neprekrývali a menšie z nich boli ponorené do tých väčších:

Po krátkej kontrole žiackych výtvorov zapneme tablety a spustíme aplikáciu LandscapeAR. Jednoducho len namierime objektív tabletu na pokreslený papier s krivkami a z kriviek na papieri, vlastne v tablete, začnú vyrastať ostrovy priamo z mora:

Aktivita vyvolá u žiakov diskusiu a vynorí sa množstvo otázok: Prečo sa mne zobrazil taký malý ostrov? Prečo ja mám dva ostrovy a ona len jeden? Ako to, že mne to nakreslilo taký nízky ostrov? Diskusia detí je motivačnou pôdou pre zrozumiteľné vysvetlenie  pojmu vrstevnice, učiteľ sa stáva len jej moderátorom. Odporúčam však zadať zdanlivo jednoduché úlohy: Kto nakreslí najvyšší ostrov? Akým spôsobom sa dá nakresliť najstrmší svah? Skús na jeden obrázok umiestniť ostrov, polostrov, záliv a podobne. 

Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá aktivita s touto aplikáciou, choďte na adresu tuul.sk/material/vrstevnice-ako-hracka, kde všetko uvidíte na vlastné oči.

Miloš BÉLIK, Edulab

Ako na mapy s tabletom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top