Slnečná sústava na školskom dvore

slnečná sústava

Hm, ako je dnes vonku krásne, prečo len musím byť v škole… A teraz máme nejakú hodinu geografie, zase s tou mapou, či čo to vlastne je, budem musieť robiť…“ Kde je napísané, že hodina musí prebiehať v triede? Tak prečo ešte nevyužiť posledné teplé dni a nespríjemniť si hodinu geografie?

V piatom ročníku na ZŠ sa má žiak dozvedieť základné informácie o našej Zemi a slnečnej sústave. Tak nech sa to naučí na školskom dvore. Samozrejme, je potrebná príprava žiakov aj učiteľa. A pomôcky ako farbičky, papier, nožnice a jednoduché učebné materiály. 

Priamo na hodine rozdelíme žiakov do štyroch skupín. V prvej skupine bude 9 žiakov (1 slnko + 8 planét). Členovia skupiny si dohodnú, kto bude predstavovať ktorú planétu a slnko. Z učebnice (prípadne z iných materiálov) si pripravia informácie o jednotlivých nebeských telesách. Z papiera si vyhotovia pre niektoré planéty charakteristické vonkajšie črty (napr. farba, veľkosť, prstence, mesiace….) ktoré už na prvý pohľad upozorňujú, o akú planétu ide. Môžu to urobiť aj vhodným výberom členov, napríklad podľa veľkosti, alebo pomocou oblečenia. A potom sa rozptýlia po školskom dvore.

Ostatných žiakov rozdelíme do skupín po troch-štyroch. Každá skupina si pripraví päť otázok, ktoré môžu položiť každému členovi v skupine 1, aby zistili, ktorú planétu predstavuje. Člen prvej skupiny môže odpovedať len áno alebo nie a môže sa pri ňom nachádzať len jeden pátrajúci kolektív.

Po tom, čo skupiny ukončili pátranie, riešia nasledujúce úlohy:
1. Zoraďte planéty (nebeské telesá) podľa ich veľkosti od najväčšej po najmenšiu.
2. Zoraďte planéty (nebeské telesá) podľa ich hmotnosti od najťažšej po najľahšiu.
3. Zoraďte planéty na základe ich vzdialenosti od slnka od najbližšej po najvzdialenejšiu.
Skupina, ktorá tieto úlohy vyrieši na papieri ako prvá, usporiada členov skupiny 1 v správnom poradí.

Prajem vám príjemne strávenú hodinu geografie na školskom dvore!

Slnečná sústava na školskom dvore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top