Matematika nie sú iba suché čísla

Budúci rok nás čaká medzinárodné meranie PISA, hlavnou oblasťou hodnotenia bude matematika, pribudne aj finančná gramotnosť. Učitelia žiakov, ktorých sa to týka, si teraz prezerajú na internete správy a úlohy, ktoré boli v testoch v minulosti.

Minulý školský rok som si vyskúšala pár úloh na matematike u mojich siedmakov. Bola som sklamaná z toho, aké používali postupy a ako zdôvodňovali svoje riešenia. Trieda sa mi rozdelila na dve úplne odlišné skupiny. Prvá (skoro dve tretiny triedy) test naozaj nezvládla a mala problém porozumieť textu, druhá skupina bola lepšia a rýchlejšia ako ja.
Táto skupina ma napĺňala hrdosťou. Možno aj preto, že už od 6. triedy so všetkými riešim úlohy, pri ktorých čítať s porozumením nestačí, ale vyžadujem aj zdôvodnenie vlastných tvrdení. Riešime aj úlohy, ktoré nemajú jednoznačné zadanie alebo úlohy, ktoré nemajú riešenie. 

Riešiť úlohy podobného typu však nestačí od 6. triedy. Malo by sa začať už v polovici I. stupňa, kedy dieťa už vie dobre čítať a vie sa sústrediť aj na dlhší text. Zopár úloh, ktoré na takýto tréning používam (niekedy aj od 4. triedy), nájdete na mojej stránke www.dobrenapady.info v sekcii Pre školákov. Niektoré z nich majú už 20 rokov. Vtedy som tiež učila bez učebníc v matematickej triede a vôbec som netušila, že moje úlohy sú „štýlu PISA”.  Nie sú rozdelené podľa ročníkov. Na začiatku ich odporúčam riešiť frontálne, neskôr ich možno zadávať ako domácu úlohu, ktorú majú podpísať rodičia.

S tým mám výborné skúsenosti u štvrtákov aj piatakov. A aj úsmevnú príhodu, keď sa mi rodi-čia priznali, že ich tie úlohy bavia, do-ma ich radi s deťmi riešia a pýtali sa, kedy bude ďalšia. Vtedy mi s úsmevom jeden otecko povedal, že niekedy si aj on musí text prečítať dvakrát, aby sa presvedčil, že naozaj obsahuje odpoveď na otázku. 

Aj rodičia  si takto lepšie uvedomia, že matematika nie sú len „suché“  čísla, ale čosi viac.

Silvia BODLÁKOVÁ
Spojená škola, Tilgnerova ul., BA

Matematika nie sú iba suché čísla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top