Surfujte s nami: September 2019

Surfujte s nami!

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov

Materiály k bádateľskému vyučovaniu prírodných vied

V Surfujte s nami sme už predstavili viacero kvalitných zdrojov vzdelávacích materiálov, pomocou ktorých premeníte tradičné frontálne vyučovanie na konštruktivistické – také, v ktorom žiaci získavajú vedomosti a zručnosti svojou vlastnou bádateľskou aktivitou. Tentoraz môžete siahnuť po materiáloch Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré pokrývajú témy biológie, chémie, geológie a paleontológie na základných aj stredných školách. Po bezplatnej registrácii na stránke sú vám k dispozícii námety na laboratórne (praktické) cvičenia aj množstvo pútavých článkov obsiahnutých v čítankách pre jednotlivé predmety. 


Hopskoč

Rodičia a učitelia vedia, že deti sa učia najradšej hrou. Prečo to teda nevyužiť? Poďte sa s deťmi hrať! Napríklad aj hry, ktoré nájdete opísané v zbierke nápadov, aktivít a hier, ktorá je dostupná ako aplikácia Hopskoč. Stiahnuť si ju môžete úplne zdarma. Obsahuje 365 hier na každý deň v roku, ktorých kvalitu zaručuje autorstvo českej skautskej organizácie Junák. Bližšie informácie, ukážky hier a odporúčania nájdete na stránke hopskoc.cz. Ďalšie tipy na hry v prírode sú dostupné na jdeteven.cz/cz/hry


O poľnohospodárstve a potravinách

Bez poľnohospodárstva a potravín, ktoré produkuje, by sme neprežili. Napriek tomu sa téme produkcie potravín venujeme na školách len veľmi okrajovo. Zmeniť to môžete aj pomocou balíčka vzdelávacích materiálov Európskej únie, ktorý obsahuje viaceré aktivity a námety na témy, ako sú potraviny a vplyv poľnohospodárskej výroby na životné prostredie a vidiek. Je určený pre učiteľov základných škôl a je využiteľný v rámci geografie, biológie, občianskej náuky a etickej výchovy. Okrem pracovných listov sú k dispozícii aj metodické príručky pre učiteľov, prezentácia a animované video. A výborné je, že všetko je na stránke dostupné v slovenčine. 

Surfujte s nami!

O holokauste cez Instagram tínedžerky

Ako by vyzeral holokaust, ak by ho jedno dievča prostredníctvom príbehov a príspevkov na Instagrame ľuďom sprostredkovalo z prvej ruky? Túto otázku si položil tvorca unikátneho projektu Eva Stories Mati Kovachi. Autor projektu a zároveň jeho režisér sa rozhodol zdokumentovať holokaust tak, aby ho pochopil každý mladý človek. Eva Stories je multimiliónový projekt, v ktorom je práve prostredníctvom príspevkov na Instagrame prerozprávaný skutočný príbeh života len 13-ročného židovského dievčaťa Evy Heymanovej. Tá žila aj s rodinou v nacistami okupovanej Budapešti v roku 1944. Projekt je možné vhodne zakomponovať aj do vyučovania dejepisu na školách. Viac sa o projekte, ktorý je možné vhodne zakomponovať aj do vyučovania dejepisu na školách, dozviete
v článku v Dobrých novinách. Jednotlivé časti príbehu nájdete na Instagrame Eva stories.


Ako sa majú mamy? 

Mamy to nemali nikdy jednoduché. V súčasnosti prežívajú ešte aj pocit neistoty, či svoje deti vychovávajú tak, ako by mali. Internet a kníhkupectvá sú plné vzájomne si odporujúcich rád a návodov, ako byť ideálnou matkou. A k tomu všetky tie šťastné príspevky na sociálny sieťach, ktoré zobrazujú väčšinou len radostné chvíle iných matiek s malými ratolesťami. Porovnaniu sa tak matky len ťažko vyhnú. Ako je to však v skutočnosti? Ako vyzerá súčasné materstvo, aké sú trendy v rodičovskej výchove a ako sa z toho všetkého vysomáriť? Dobrým odrazovým mostíkom môže byť publikácia Jak to mají mámy, ktorá je súhrnom českej odbornej štúdie o súčasnom materstve. Vhodným doplnením je aj rozhovor s autorkou publikácie psychologičkou Zuzanou Masopustovou na Denníku N. 

Surfujte s nami: September 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top