Surfujte s nami: Máj 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov

Edu.ceskatelevize.cz

V dobe učenia sa na diaľku badať zvýšený záujem o edukačné videá. Vyhľadať ich na internete v dostatočnej kvalite a v jazyku, ktorý by bol pre žiakov zrozumiteľný, môže byť celkom tvrdý oriešok. Aj preto prichádza Česká televízia s projektom ČT edu. Na jeho stránke je dostupných viac ako 3 000 krátkych videí, ktoré sú vyberané učiteľmi a odborníkmi na vzdelávanie. Veľkou výhodou ČT edu je rýchlosť a jednoduchosť vyhľadávania videí k požadovaným témam pomocou zabudovaných filtrov a kategorizácie obsahu do predmetov. Autori projektu neostali len pri výbere videí, ale pre učiteľov, rodičov a žiakov ponúkajú aj konkrétne tipy, ako s videami pracovať. Pod tipmi k videám nájdete na stiahnutie aj všeobecný pracovný list na samostatnú prácu žiaka. Vybrané videá sú pridávané aj do tematických kolekcií, ako je napríklad balíček ku Dňu Zeme

Akadémie vied pre školákov

Pomoc pri učení ponúkajú aj vedci z akadémií vied. NEZkreslená věda je dlhodobý vzdelávací cyklus českej Akadémie vied. Krátke animované videá tematicky zamerané na vedu a poznanie približujú zaujímavé javy najmä z prírodných vied. Videá sú profesionálne spracované, nechýba im vtip a pohodlne nahradia výklad učiteľa. Slovenská akadémia vied začala s tvorbou videí pod názvom SAV vzdeláva žiakov. Nedosahujú profesionálnu úroveň českých videí, ale môžu sa hodiť. Zaujímavé slovenské YouTube kanály so vzdelávacím obsahom nájdete zas opísané v tomto článku.

Earth School

Výborným zdrojom náučných videí je aj projekt Earth School zameraný na rozvoj environmentálneho povedomia detí a mládeže. Vznikol v spolupráci viacerých organizácií, ktoré vytvorili unikátny výučbový program zložený z 30 výziev v priebehu 30 dní počas šiestich týždňov. Každá výzva pozostáva z krátkeho animovaného videa a vedomostného kvízu. Ku každej výzve je otvorená diskusia, do ktorej sa môžu žiaci zapojiť a komunikovať s rovesníkmi zo sveta. Témy, ktoré Earth School zastrešuje sú rôznorodé, prvý týždeň bol zameraný na našu osobnú spotrebu a jej dosah na spoločnosť a životné prostredie. Jedinou nevýhodou Earth School je angličtina (videá sú však dostupné vo viacerých jazykoch), čo môže byť prekážkou, aby sa do programu zapojili viacerí žiaci. Je však možné pretaviť do to výhody a situáciu využiť na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov medzi prírodovednými, spoločenskovednými predmetmi a anglickým jazykom.

Koronavírus: kniha pre deti

V rámci angličtiny môžete využiť aj knihu, ktorá vznikla takmer na počkanie. Coronavirus: A book for children je krátkou, bohato ilustrovanou knižkou, ktorá deťom približuje problematiku koronavírusu, dôležitosť hygieny, dodržiavania bezpečnej vzdialenosti a pod. Deťom zároveň pomáha preniesť sa cez náročné obdobie. Na knihe spolupracovali psychológovia a nezameniteľnú podobu jej vtlačil svetoznámy ilustrátor Axel Scheffler, ktorého práca môžete poznať z kníh ako sú Gruffalo, Všetci letia na metle, Pán Vetvík alebo Slimáčik a veľryba. Kniha je voľne stiahnuteľná vo formáte pdf.  

Vymaľujte si Košický kraj

Majú vaše deti radi vyfarbovanie maľovaniek? Skúste to s pekne spracovanou mapou pamiatok a atrakcií Košického kraja. Mapa je graficky zaujímavá a zároveň dostatočne veľká – zložíte ju zo šiestich papierov A4. K mape sú dostupné aj papierové postavičky, s ktorými môžu deti po kraji cestovať. Všetko to spolu nájdete na stránke kosiceregion.sk.

Surfujte s nami: Máj 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top