Svetelný mlyn

Keď do plachty fúka vietor, vidíme pôsobenie jeho sily. Myslíte si, že aj svetlo má takúto „silu“ a môže hýbať predmetmi? 

Na tento pokus budeme potrebovať  tenký čierny kartón, lepidlo, niť, sklenený pohár s vrchnákom a stolovú lampu. Predvedieme si fyzikálny zákon vyžarovania telesa, pretlak a podtlak. 

Z čierneho kartónu vystrihnite dva obdĺžniky 8×4 cm. Na jednu polovicu z každej strany nalepte alobal. Oba kúsky kartónu uprostred nastrihnite (jeden zvrchu a druhý zospodu) a spojte ich do kríža. Do vrchnáka zaváraninovej fľaše urobte malú dierku a cez ňu prevlečte niť. Na jednej strane urobte uzol, aby sa niť nevyvliekla, a na druhý koniec zaveste papierový kríž tak, aby sa dal voľne otáčať. Vrchnák nasaďte na fľašu. Papierový kríž sa nesmie dotýkať dna. Fľašu vystavte slnečnému žiareniu alebo svetlu lampy. Ramená kríža sa začnú otáčať. Vďaka tomu, že majú z jednej strany hmotu odrážajúcu svetlo a z druhej hmotu, ktorá svetlo pohlcuje, dokážu hýbať vrtuľkou mlyna.

Môže sa stať, že sa vrtuľka otáča opačným smerom, ako ste predvídali. Je to spôsobené nedostatkom vetrania – v blízkosti čierneho kartónu sa vytvorí teplý vzduch skôr ako na druhej strane, kde sa svetlo odráža a rozdiel tlakov spôsobí točenie vrtuľky.

Michal ZAJAČEK
animátor tábora Zvedavých vedcov
www.amavet.sk, www.superleto.sk

Svetelný mlyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top