Trieda hýriaca farbami? Radšej uberte

Bežná trieda je veľmi pestrý celok. Takmer s istotou možno povedať, že aj vo vašej triede sú alebo budú deti s problémami a špeciálnymi potrebami. V inkluzívnej triede by sa aj ony mali cítiť v pohode a bezpečne. Vzhľad triedy toto všetko ovplyvňuje viac, než si myslíte. V zadnej časti triedy visí nástenka na výkresy, nad ňou natiahnutý špagát, aby sa tam toho viac vošlo. Vedľa dverí ďalšia nástenka s informáciami či pravidlami. Na voľných stenách a medzi oknami siete, aby bolo kam dať plagát a ozdoby k tematickej hre. V zornom poli detí nad tabuľou sú povešané pomôcky s učivom, ktoré sa preberá, a po skriniach nalepené pomôcky k učivu, ktoré sa už prebralo, alebo na vás ešte čaká. A zo stropu povešané ďalšie dekorácie, alebo výrobky z prvouky a pracovných činností. Na okne sú nalepené dekorácie zodpovedajúce ročnému obdobiu.

Výzdoba ako prekážka k učeniu

Zdá sa vám to povedomé? Potom je možné, že ste nechtiac svojim žiakom spôsobili študijné problémy v snahe zútulniť triedu. Nielen pre deti s oslabenými funkciami je takéto prostredie priamou prekážkou k učeniu – aj bežné neposedné dieťa s ním bude mať problém. Myšlienky sa nám rady túlajú všetkým bez výnimky. V takej chvíli nás niečo zaujme, začneme si kresliť, povieme niečo susedovi, napijeme sa alebo ideme na záchod. Pozornosť sa krátkou pauzou reštartuje a zase sme schopní dávať pozor. Aj dospelí udrží koncentráciu približne iba 15 – 20 minút.Môžeme deti učiť tieto intervaly predlžovať, ale každý má svoj limit, za ktorý už ísť nemôže. Pre deti s oslabením to platí viac. Zmysly im do mozgu dodávajú príliš veľa informácií a mozog často nedokáže správne tieto vnemy filtrovať a určiť priority. Už v 60. rokoch sa tejto problematike venovala americká psychologička A. J. Ayres, ktorá zistila, že k rôznym diagnózam – ADHD, dyslexia, autizmus – sa často pripájajú problémy so spracovaním senzorických podnetov. Do senzorických podnetov patrí všetko, čo vnímame zmyslami. Príliš veľa vizuálnych stimulov v triede potom dieťaťu sťažuje koncentráciu na veci, ktoré učitelia považujú za podstatné. Holých bielych stien sa preto nebojte. Väčšie biele plochy povzbudzujú kreativitu, pretože sú ako maliarske plátno, na ktoré môže prísť nová idea. Stačí vybrať to najpodstatnejšie a pomôcky farebne zjednodušiť, aby krikľavé farby nepútali viac pozornosti, než je vhodné. 


Článok v plnom znení nájdete na www.perpetuum.cz.

Trieda hýriaca farbami? Radšej uberte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top