Tvorme ako Picasso

výtvarná výchova - picasso

Inšpiratívne nápady nielen na výtvarnú výchovu

Tento nápad som našla na internete, keď som hľadala niečo, čo by zaujalo menšie aj staršie deti, prípadne aj ich rodičov. Potrebovala som niečo flexibilne použiteľné, nie iba na výtvarnú výchovu. Učím aj anglický jazyk a hravé zadanie sa mi hneď zapáčilo, lebo som v ňom našla mnoho možností využitia. 

Portrét v štýle Pabla Picassa

Cieľ: Vytvoriť fantastický portrét skladaním rôznych prvkov tváre

Úlohou žiakov je uvedomiť si rôznorodosť ľudskej tváre, uvažovať a tvoriť „out of the box”. Nemáme rovnakú tvár, nemáme rovnaké oči ani uši… Žiaci môžu pracovať samostatne aj tímovo. 

Počas zadania môžu napodobniť rôzne tvary podľa danej predlohy – hracieho plánu, alebo ak to čas dovolí, vytvárať vlastné kreatívne prvky hracieho plánu spoločne na tabuľu. Pritom si môžu zdokonaliť jemnú motoriku, prácu s materiálom, cit pre kompozíciu, tvar a farbu, pozorovacie schopnosti aj tvorivosť. Pri zadaní môžu využiť a recyklovať rôzne materiály, v prípade ak budú vytvárať tváre formou koláže. Môžu aj modelovať alebo maľovať na hodváb či tričko, realizovať zadanie formou linorytu či tvoriť miniatúry a vyhotoviť brošne. 

Materiál: Hracia kocka, farebné lepenky, noviny, kartóny zo starých škatúľ, farbičky, fixky, nožničky a lepidlo (materiál sa dá prispôsobiť)

Hrací plán

Ak je času menej alebo sú žiaci menší, učiteľ pripraví hrací plán. V ideálnom prípade ho žiaci spoločne vytvoria, učiteľ môže byť iba koordinátor. Niektoré políčka môžu nechať aj voľné s otáznikom, znamená to, že treba zapojiť tvorivosť a fantáziu a vymyslieť niečo samostatne. Hodov môže byť menej aj viac. Napríklad v mojom hracom pláne nie sú uši, vlasy, líčka, prípadne okuliare a podobne.

Potom je to už jednoduché. Hod kockou určuje, čo nakreslíme prvé. Žiak sa rozhodne, či najprv vytvorí jednotlivé dielce a potom ich povystrihuje a zlepí, alebo to bude robiť postupne. Nakreslí, vyfarbí, vystrihne. Prípadne niektoré časti bude kresliť priamo do podkladu bez vystrihovania. 

Systém sa dá využiť aj pri tvorbe viet na angličtine – nebudeme kresliť, ale písať slovíčka: who, what, where, with whom, why… A najdôležitejšie nakoniec: nemyslieť na výsledok, ale užívať si proces hry a tvorby.

Tvorme ako Picasso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top