Učenie slovíčok nemusí byť nuda s aplikáciou WocaBee

Zážitkové vyučovanie cudzích jazykov,
na ktoré sa pamätá

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Hovorí tak naše múdre slovenské príslovie, a presne to sa snaží vštepiť každý učiteľ cudzích jazykov našim deťom. Cesta motivovania žiakov k učeniu je veľmi ťažká, a to najmä, keď sa nejaký cudzí jazyk majú začať učiť v staršom školskom veku. Ako učiteľka nemčiny som neustále hľadala nové metódy výučby, ktoré by mohli mojich študentov zaujať. Našla som ich najmä vo výdobytkoch techniky modernej doby. 

Ako sa to celé začalo

V marci som bola oslovená s možnosťou vyskúšať zdarma novovznikajúcu aplikáciu s názvom WocaBee (čít. „vokebí“), ktorá pomáha študentom s učením sa slovíčok akéhokoľvek cudzieho jazyka. Samozrejme, najskôr som aplikáciu vyskúšala sama na sebe a potom som ju s pokojným svedomím posunula mojim žiakom. Nebolo potrebné nič inštalovať, pretože ide o webovú aplikáciu, ktorá funguje prostredníctvom internetu. 

Do testovania boli zapojení úplní začiatočníci, ale aj mierne pokročilí študenti. Najväčšou výhodou aplikácie je, že sa môžu učiť takmer kdekoľvek: doma, pri ceste do školy, v autobuse, vo vlaku alebo pri čakaní na krúžky. Mnohí sa učili slovíčka aj večer pred spaním, čo je ideálne pre ich uloženie do pamäti. Potrebovali k tomu iba mobil (prípadne tablet alebo počítač) a pripojenie na internet, čo pre dnešnú mladú generáciu nie je žiadny problém.

Ako sme fungovali?

Aplikácia ponúka hravú formu učenia slovnej zásoby, ktorá je vhodná aj pre deti, ktoré majú problém s učením. Používa na to 4 rôzne metódy, ktoré sa obmieňajú. Výhodou je, že slovíčka, ktoré sa majú žiaci naučiť, zadáva priebežne sám učiteľ v tzv. balíkoch (počet slovíčok v balíku je variabilný, ja som zvolila 10 – 15) podľa potrieb učebnej osnovy. Balíky slovíčok teda učiteľ zadáva ako „domácu úlohu“. Na úspešné splnenie úlohy/balíka musia žiaci prejsť 3 úrovne, pričom aplikácia sa priebežne prispôsobuje každému žiakovi podľa toho, kde robí chyby. Na toto vyhodnocovanie používa tzv. umelú inteligenciu. 

Okrem toho majú žiaci po splnení úlohy možnosť neobmedzeného precvičovania. Za plnenie úloh, ako aj za precvičovanie, získavajú body – tzv. Wocapoints, čo je jeden z motivačných faktorov, keďže rebríček vidí celá trieda, a tak majú motiváciu umiestniť sa v ňom čo najvyššie. Žiakov som navyše motivovala k plneniu úloh aj bonusovými pluskami či jednotkami. 

Učiteľ má k dispozícii skvelý prehľad o tom, ako žiaci aplikáciu používajú. Konkrétne: kto si ako plní “domáce úlohy”, ktoré slovíčka robia žiakovi problém, a aký je celkový rebríček triedy podľa bodov. Je tu dokonca možnosť napísať si písomku priamo v aplikácii na hodine. Odbremenilo ma to od manuálneho opravovania písomiek, keďže sú vyhodnotené prakticky ihneď. Moje pripomienky, ako aj pripomienky žiakov boli v krátkej dobe do aplikácie zapracované. Takto došlo k vyladeniu WocaBee v spolupráci s dvanástimi triedami z celého Slovenska, ktoré boli tiež zapojené do projektu. V neposlednom rade je snáď najzaujímavejšia cena aplikácie – 0,50 € na študenta mesačne. K dispozícii je aj možnosť objednať si aplikáciu na 14 dní zdarma na vyskúšanie.

Zhrnutie na záver

Aplikáciu sme používali 3 mesiace a nebudem klamať, keď skonštatujem, že záujem o nemčinu sa u žiakov zvýšil o 100 %. V cudzom jazyku je najdôležitejšia slovná zásoba. Aplikácia WocaBee je to, čo som už veľmi dlho pre svojich žiakov hľadala a odporúčam ju nielen im, ale aj dospelým študentom. Od 1. septembra 2018 je dostupná pre všetky triedy na Slovensku. 

Učenie slovíčok nemusí byť nuda s aplikáciou WocaBee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top