Učiteľ, ktorý objavil matematika

spomienky na dobrých učiteľov, poďakovanie

Rubrika o učiteľoch a učiteľkách, ktorí nám zmenili život

Myslíte si, že učiteľ v 8. ročníku základnej školy môže predurčiť životnú dráhu žiaka? Ja si to nemyslím, ja to viem. 

V septembri 1972 sa začal môj siedmy rok na ZŠ na Duklianskej ulici v Bratislave. Na matematiku sme dostali nového učiteľa – Samuela Brnáka. Bol to starý pán, krátko pred dôchodkom, pomerne prísny, ale matematike rozumel a vedel výborne vysvetľovať. Uvádzal názorné príklady, kládol správne otázky, zdôrazňoval logické súvislosti. Zrazu príklady začali dávať zmysel, všetko do seba zapadalo a pripadalo mi to ľahké a jasné. Pán učiteľ Brnák bol prvý, ktorý mi umožnil pocítiť v škole úspech. A to zvykne byť pre deti formujúca skúsenosť. Učil nás iba dva roky, ale tie stačili na to, aby som zistil dve dôležité veci: že matematika je úchvatná a že mám dobré logické myslenie a predpoklady na to, aby som sa jej venoval. Začal som si z knižnice nosiť rôzne matematické knihy a celé hodiny som sedel a skúmal prvočísla a trojuholníky…

V 9. ročníku vystriedala pána Brnáka iná učiteľka, ktorá bola takmer vo všetkom (hádam okrem prísnosti) jeho opakom. Napríklad nebola rada, keď žiak vedel niečo navyše. Raz ma počula, ako susedovi niečo hovorím o komplexných číslach. Namiesto údivu, že deviatak spomína učivo pre maturantov, ma zahriakla, nech spolužiaka nepletiem. Ja som však už bol imúnny voči takýmto „pedagogickým“ postupom. Prihlásil som sa na matematickú olympiádu, ktorú som vyhral. Urobil som talentové skúšky na matematické gymnázium, zmaturoval som, úspešne prešiel matematicko-fyzikálnou fakultou a stal sa učiteľom matematiky. Keby ma nebol učil pán učiteľ Brnák, môj život by sa veľmi pravdepodobne bol odvíjal iným smerom a dnes by som bol niekým iným.

Napíšte nám aj vy spomienku (cca 1 700 znakov) na niektorého svojho učiteľa či učiteľku. Spomienky môžete posielať na [email protected].

Viac podobných príbehov nájdete v rubrike Naši učitelia.

Učiteľ, ktorý objavil matematika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top