Všetci von zo školy!

Učiť sa vonku? Prečo nie! Hovorí sa, že 70 % vedomostí sme získali zážitkovým učením. Preto má naša škola dvakrát za mesiac štvrtkové exteriéry – učíme sa vonku.

Prednedávnom sme vyrazili k známemu petržalskému štrkovisku Draždiak. Prvákov sme rozdelili do skupín, ktoré postupne prešli štyrmi stanoviskami, na ktorých mali učiteľky pripravené aktivity k predmetom prírodoveda, výtvarná výchova, matematika a písanie.

Učíme sa v prírode 

Na prírodovede sa práve preberala téma s krásnym názvom Život stromu. Deti mali za úlohu nájsť štyri stromy, ktorých listy už poznajú. Listy priniesli a spoločne pomenovali. Z prinesených listov a rôznych prírodnín mali potom za úlohu vytvoriť koláž. K dispozícii mali temperové farby, nožnice, lepiacu pásku, lepidlo a baliaci papier veľkosti A2. Deti spoločne tvorili koláže, ktoré zobrazovali rôzne zvieratká a stromy. 

Na ostatných stanoviskách počítali, krokovali, písali do piesku či kriedou na kachličky. Vyrábali aj presýpacie hodiny – lepiacou páskou sa zlepia dve hrdlom spojené PET fľaše naplnené pieskom a deti merajú čas, za aký sa piesok presype.  

Zmeny v čase

Na záver deti našli podľa indícií strom – topoľ so sladkým pokladom, ktorý rýchlo zmizol v ich bruškách. Zelený strom plný listov sme si odfotili a od tej doby ho chodievame pravidelne fotiť a pozorujeme, ako sa s postupom času mení. Fotky stromu teraz zdobia nástenku v našej triede.

Marta PÁLENÍKOVÁ
Súkromná škola Felix, Bratislava

Všetci von zo školy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top