Učiteľ Slovenska 2020: Ako ste sa dostali k učeniu?

Učiteľ Slovenska 2020

Tretí ročník ocenenia Učiteľ Slovenska mal rekordný počet nominácií a prihlášok. Najmä žiaci dali vedieť o svojich učiteľoch, ktorí svoju prácu vykonávajú nielen s láskou a s nadšením, ale vnášajú do vyučovania aj množstvo inovatívnych prvkov. Organizátori z Komenského inštitútu dostali neuveriteľných 1 101 nominácií, z ktorých sa nakoniec prihlásilo 164 učiteliek a učiteľov. A toto je 10 finalistov, ktorých sme sa opýtali:

Ako ste sa dostali k učeniu? Vždy ste chceli byť učiteľom/učiteľkou alebo si Vás toto povolanie našlo neskôr?

MONIKA PLINTOVÁ

Moja cesta k učiteľskej profesii nebola priama. Láska k jazykom a cestovaniu ma nasmerovali na štúdium cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po jej absolvovaní som pracovala 10 rokov v akciovej spoločnosti, a hoci som za túto skúsenosť veľmi vďačná, skutočné naplnenie mi priniesla až profesia učiteľky, ktorá v sebe spája všetko, čo mi je blízke. Dala mi slobodu byť sama sebou, ktorú som v korporátnom svete nepoznala. Mojim žiakom na svojom príbehu ukazujem, že život nám dáva šance na nové začiatky, pokiaľ nájdeme odvahu zabojovať a začať odznova.

Monika Plintová

ĽUBICA DEMČÁKOVÁ

O práci učiteľky som začala snívať v detstve, vo veku mojich terajších žiakov. Navštevovala som málotriednu školu, kde sme sa v jednej triede učili viaceré ročníky. Odstupom rokov takýto rodinný typ školy vnímam ako výhodu.

Ľubica Demčáková

IVETA BARKOVÁ

Vždy som chcela byť učiteľkou, moje spomienky na detstvo sú spomienkami na to, ako som – hoci najmladšia zo všetkých – učila v akejsi prázdninovej škole všetky deti z našej ulice. Za dôležité považujem aj to, že som 5 rokov pracovala mimo školstva a vrátila som sa doň. Táto skúsenosť ma veľmi posilnila.

Iveta Barková

LADISLAV OGURČÁK

Ako chlapec som bol veľmi hravý. Akceleroval som veľmi pomaly a  moji rovesníci sa mi neskutočne vzďaľovali. Túžil som sa im vyrovnať, no nemal som nikoho, kto by ma naštartoval, nakopol. Až po vojenčine som začal uvažovať nad učiteľskou kariérou. Trénoval som deti a mládež v športe, ktorý má silný náboj disciplíny, poriadku a dynamiky. Karate mi našepkalo, choď cestou výchovy a vzdelávania a tvrdo na sebe pracuj. Až na tretíkrát som bol prijatý na Fakultu telesnej výchovy a športu UK Bratislava –s aprobáciu telesná výchova a geografia. Stal som sa výborným študentom a po ukončení štúdia som prijal ponuku pracovať ako asistent na Katedre gymnastiky. Tak sa začala moja učiteľská púť…

Ladislav Ogurčák

RÓBERT TOMOLYA

Učiteľom som chcel byť už od deviatej triedy základnej školy a napriek tomu, že chvíľu som uvažoval, že sa budem venovať informatike profesionálne, nechcel som opustiť rodinu ani rodné Fiľakovo, ani školu. Nakoniec som vo Fiľakove ostal a učím tu dodnes.  Robím to, čo ma baví. Od začiatku je učiteľovanie pre mňa hobby.

Róbert Tomolya

ĽUBICA BEZEKOVÁ

Učiteľkou som chcela byť už v prvej triede základnej školy, kedy sa mi páčilo, ako pani učiteľka môže písať a kresliť na tabuľu. Dôvod sa postupne menil, ale túžba ostala. 

Ľubica Bezeková

JANA CHMUROVÁ

Moja cesta k učiteľskému povolaniu nebola priama. Pôvodne som vyštudovala odbor Výživa ľudí, chcela som byť hygieničkou. Ale potom  som  prijala ponuku z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity na miesto internej doktorandky. Do svojho tímu hľadali odborníka na výživu, ktorý bude spolupracovať na projekte Výživa a zdravie vo výchove  a vzdelávaní. Popri práci som získala magisterské vzdelanie v odbore učiteľka chémie a zostala pracovať na univerzite. Ako odborná asistentka som bola spoluriešiteľkou na projektoch Fibonacci Pri-sci.net. Projekty sa zameriavali na induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednej gramotnosti. Tu som ako lektorka prichádzala  do kontaktu s dospelými ľuďmi – učiteľmi. Popri svojej práci som počúvala rôzne názory pedagógov, ktoré ma zaujali. Vo väčšine prípadov hovorili, že aplikácia bádateľských aktivít do praxe je veľmi náročná a nedá sa zrealizovať.  V hlave mi vždy vŕtalo, kde je asi pravda. Táto myšlienka ma prenasledovala  veľmi dlho. Uvedomila som si, že ak chcem o niečom presvedčiť druhých, musím to vyskúšať. Ak mám učiť učiteľov, musím ísť aj ja učiť do školy a vyskúšať si prácu učiteľky. Nikde ma však nechceli prijať. Dôvodom bola moja vyššia kvalifikácia. Takých nepotrebovali. Nakoniec sa mi podarilo zamestnať sa v malej vidieckej škole.  Veľa ľudí sa čudovalo tejto zmene. Pracovať na univerzite bolo vnímané verejnosťou ako prestížne zamestnanie, pričom zamestnanie učiteľky na ZŠ až také atraktívne nebolo. 

Jana Chmurová

IVETA KALIŠOVÁ

Keď som bola malá, o digitálnej technológii sme ani nesnívali, voľný čas sme trávili s kamarátmi na ihriskách, bicykloch, s bábikami. Mňa ale okrem toho lákalo hrať sa na školu, no a, samozrejme, učiteľkou som bola ja a žiakov som si vymyslela. Vyrobila som pre nich žiacke knižky, klasifikačný hárok a písomky som písala za mojich žiakov taktiež ja. A vtedy som si uvedomila, že keď budem veľká, budem učiteľka. Už tu som videla, akí sú učitelia dôležití. A ani po 33 rokoch „učiteľovania“ ma toto nadšenie a zanietenosť neopustili. 

Iveta Kališová

MIROSLAVA OKULIAROVÁ

Keď som bola na druhom stupni základnej školy, po nepríjemnom zážitku s učiteľkou som si predsavzala, že keď vyrastiem, budem učiť inak.

Bol to silný zámer, ktorý sa splnil. To som ešte nevedela, že učenie nie je len o odovzdávaní poznatkov a schopností druhým, ale hlavne o kultivácii a neustálej práci na svojom sebarozvoji a osobnosti. A to niekedy bolí 🙂

Miroslava Okuliarová

DANA DOBŠÍČKOVÁ

K učeniu som sa dostala vďaka spolužiačke na gymnáziu, ktorá odchádzala na študijný pobyt a hľadala za seba náhradu na doučovanie francúzštiny.

Všimla som si, že mám trpezlivosť vysvetľovať, že mi to ide a hlavne ma to baví. Po náročnom gymnáziu si väčšina spolužiakov vybrala podobne náročné vysoké školy s ambíciou úspešných kariér. Ja som sa však rozhodla radšej pokračovať v tom, čo ma teší. Mama vravievala: „V čomkoľvek môžeš byť úspešná, ak si jedna z najlepších.“ 

Dana Dobšíčková

Nabudúce máme pre finalistov pripravenú takúto otázku: Čo je v práci so žiakmi vašou motiváciou a z čoho viete mať najväčšiu radosť?

Hlasovať za výnimočného učiteľa či učiteľku ešte môžete do 30. septembra na www.ucitelslovenska.sk.

Učiteľ Slovenska 2020: Ako ste sa dostali k učeniu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top