Umenie je hra – Ako maliari vidia svet

Vediem výtvarný krúžok pre prvákov a druhákov. Výtvarné dielne pripravujem zväčša podľa knihy Ako maliari vidia svet, ktorú sme pripravili spolu s kolegyňami (Andrea Gregušová, Nataša Štefunková). Raz v týždni sa stretnem s deťmi, aby sme spoločne tvorili na zaujímavú tému. Skoro vždy sa inšpirujeme vybraným umeleckým dielom nejakého známeho slovenského výtvarníka. Keďže umelcov a diel je veľa, naše inšpirácie nekončia – stále je čomu sa venovať.

Skladanie mozaiky

Krúžok je bezpochyby aktivita, na ktorú deti chodia z vlastného záujmu, z nejakej vnútornej motivácie. A môžem potvrdiť, že táto skupina je naozaj dobre motivovaná. Okrem toho, že sa deti neboja žiadnej výzvy, že už teraz vedia pracovať rôznymi technikami, že sú do tvorenia doslova zažraté, začali akosi prirodzene aj vnímať a prijímať umelecké diela. Spoločne v nich nachádzame súvislosti s našimi zážitkami a skúsenosťami, súvislosti medzi technikami, pojmami a témami. Deti začali samy všetko skladať ako mozaiku a prepájať nové zistenia s tým, čo už vedia. Z času na čas sa s nimi vraciam k jednotlivým autorom a na moje obrovské prekvapenie si veľa pamätajú a vedia o tom diskutovať. Deti sú naozaj aj v tomto prípade ako „špongie“. Tieto vizuálne podnety sa pre ne stávajú dlhodobými zážitkami.

Dôležitá je atmosféra

Keď som bola v ich veku, mama mi ukázala obraz ruského realistického maliara Rešetnikova v slovenskom preklade Opäť štvorka. Na obraze je viacero postáv, z ktorých cítiť rôzne emócie. S mamou sme sa o obraze rozprávali a prežili sme vtedy spolu príjemné chvíle. Tie emócie z obrazu vo mne zostali dodnes. Odvtedy sa na výtvarné diela snažím pozerať tak, že mnou nechám prejsť ich atmosféru. Niekedy viac a niekedy menej, čo vždy bolo a je jedno z poslaní umenia.

Dajme deťom čo najviac príležitostí stretnúť sa s umením. Budú si cibriť vizuálnu gramotnosť, naučia sa empatii, budú premýšľať a diskutovať, nadobudnú zážitky a vedomosti, ktoré sú súčasťou všeobecného prehľadu. Stratia povestnú neistotu pri vnímaní obrazov a objektov a keď im dáme dostatočnú voľnosť, ktorá v umení vie byť prítomná, samy zistia, že umenie je vlastne hra. A hru deti milujú.

Umenie je hra – Ako maliari vidia svet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top