Varenie na matematike

praktická matematika

Dá sa učiť matematika pri varení syra? 

Deti mi v škole hovorili, že matikári sú takí suchí, strohí… Nuž som im začala trochu opravovať mienku o učiteľoch matematiky. Všimla som si, že deti sú občas dosť nepraktické. V televízii viac a viac počúvam, aká je matematika náročná alebo ako ju predsa nebudú potrebovať. A tak som sa v jednej z tried rozhodla po dlhšej dobe zase variť. Nech vidia, že aj taký bača potrebuje nejakú tú časť matematiky – hoci on si to asi neuvedomuje. 

Príprava syra

Dva dni sme sa akože hrali na varenie. Deti sa omnoho viac snažili pracovať nad násobením a delením, ktoré opakovali. Zároveň sa učili aj niečo, čo možno nemajú v osnovách, ale im to vôbec neprekážalo. Veď percentá sú dnes všade. Dokonca boli ochotní prísť aj pol hodiny pred začiatkom vyučovania, aby sme založili syrenie, ktoré trvá niekoľko hodín. 

Základ bolo 1,5 litra čerstvého mlieka, ktoré sme objavili v poslednom mliečnom automate v Bratislave v OC Centrum v Karlovej Vsi oproti pošte. Od pani Vyzváryiovej, ktorá prevádzkuje tento automat, získali syridlo a tiež im vysvetlila, ako pracuje. Aké bývalo kedysi a aké je dnes. Potom sme varili.

Mlieko sme zohriali na 33,5°C. Meranie teplomerom bolo pre žiakov ako meranie čarodejníckeho nápoja. Pridali sme 12 kvapiek syridla. Premiešali. Nechali syriť do piatej vyučovacej hodiny, kedy sme mali matematiku. Syr sme stočili cez chirurgickú gázu a nechali do nasledujúceho dňa stiecť. Pár chlapcov doma na moje povzbudenie prelistovalo internet a zistilo, čo je to za tekutinu, ktorá nám tečie do hrnca z nášho syra. A na druhý deň ma povzbudzovali, aby sme skúsili urobiť žinčicu. 

Percentá ešte počítať nevieme, ale to nie je problém

My sme však prepočítavali tabuľku pre iné množstvo mlieka. Soľ na konzervovanie, ktorú sme vmiešali do syra na záver mala byť 1 % z hmotnosti syra. Stačilo mi to vypočítať na celé čísla, ale deťom sa z vlastnej iniciatívy podarilo získať z chemickej učebne váhy, a tak sme prepočítavali presnejšie. Deťom vôbec nerobilo problém, že sa neučili percentá. Tak sa teraz dozvedeli, ako na to a jednoducho všetko vypočítali. 

Syr sme premiešali so soľou a deti ho odniesli ochutnať triednemu, aby mal desiatu. Poctili ho tým, že syr mohol ochutnať ako prvý. Potom si vytvorili ešte jednu tabuľku pre ovčie mlieko. Museli upraviť množstvo syridla, ktoré má byť pri ovčom mlieku o tretinu väčšie ako pri kravskom mlieku. A teoreticky sa z rovnakého množstva kravského mlieka urobí o štvrtinu menej syra z ovčieho mlieka. Chlapci už aj hľadajú riešenie, ako a kde získať čerstvé ovčie mlieko. Veru by ma veľmi milo prekvapili, keby mi povedali: „Pani učiteľka, zajtra doneste syridlo. Donesieme ovčie mlieko a budeme variť syr!“

Takúto matematiku máme občas, aby nebola len taká „suchá“. 

Varenie na matematike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top