Videokonferencia v školských podmienkach

Pri hľadaní nových možností, ako zlepšiť vyučovanie, som sa rozhodol pre Skype a IKT. Inšpiráciou mi do istej miery boli aj webináre –videokonferencie, ktoré sme robili v Komenskom inštitúte. Rozhodol som sa využiť Skype a osloviť odborníka na tému, o ktorej sa aktuálne na hodinách so žiakmi rozprávame. 

Rečnícky prejav a práca novinára

Mojimi partnermi sa stali dvaja odborníci s výbornou expertízou vo svojej oblasti. Veronika Pizano, odborníčka na marketing, internetovú komunikáciu a členka tímu TEDxBratislava prijala výzvu diskutovať so žiakmi o tom, ako má vyzerať dobrý rečnícky prejav a aké sú najnovšie trendy v tejto oblasti, pričom využila najmä svoje skúsenosti s populárnym TEDx formátom. 

Vladimír Šnídl, dlhoročný novinár pôsobiaci v Denníku N, zasa so študentmi debatoval o súčasných médiách. O tom, ako sa menia v dobe internetu, ako ich vníma bežná populácia v konkurencii so sociálnymi sieťami, či ako vyzerá denný rytmus novín a novinárska práca. 

Svoje skúsenosti a postrehy ponúkam v prehľadnej forme. V odporúčaniach nájdete „začiatočnícke chyby“, ktorým je dobré sa vyvarovať a dosiahnuť tak vyššiu úroveň konceptu videokonferencie v školských podmienkach. 

Pozitíva: 

 • Na hodine je odborník – špecialista na konkrétnu tému, ktorý má prehľad o najnovších trendoch a procesoch vo vybranej téme.
 • Hosť nemusí cestovať a zo svojho cenného času žiakom venuje približne 60 minút namiesto pol dňa. Ušetrí tak čas a škola náklady. 
 • Pre žiakov je to zaujímavé spestrenie bežného vyučovania. 
 • Žiaci sa učia využívať komunikačné technológie pre svoj osobný rast. 
 • Strácajú zábrany vyhľadať a osloviť odborníkov mimo svojho blízkeho okolia (mesta, regiónu). 
 • Zlepšujú svoju komunikáciu a učia sa zodpovedne pripraviť na odborný rozhovor. 
 • Uvedomujú si, že svet je vďaka internetu naozaj globálny. 

Negatíva a riziká: 

 • Učiteľ musí odborníkov vyhľadať a presvedčiť ich, dohodnúť s nimi detaily. Vyžaduje si to čas naviac a vytrvalosť. 
 • Čas si treba vyhradiť aj na spätnú väzbu a komunikáciu po ukončení videokonferencie. 
 • V mnohých školách je stále problém s kvalitným a stabilným internetovým pripojením. Niekedy je dobré pripojenie možné iba v jednej triede blízko vysielača, takže je potrebné si ju rezervovať. 
 • Žiaci nemusia byť spočiatku vždy aktívni. Treba na to myslieť a vysvetliť im dopredu priebeh stretnutia a tiež vaše očakávania. 

Odporúčania: 

 • Odborníka je vhodné na vyučovanie prizvať, až keď už žiaci niečo o téme vedia. Pomôže im uvedomiť si súvislosti a tému v širšom kontexte, odpovie na nejasnosti alebo úzko odborné otázky. 
 • Je dobré dopredu sa dohodnúť na téme a presnom čase a termíne rozhovoru. 
 • Žiakov treba inštruovať, aby si pripravili zásobník otázok a vysvetliť im, že je prejavom rešpektu a úcty byť aktívnymi, ak sa niekto rozhodol venovať im svoj čas. 

Technické zabezpečenie: 

 • Je vhodné zistiť, kde v škole je najlepší wi-fi signál, aby stretnutie nestroskotalo na vypadávajúcom internetovom pripojení. 
 • Skype si nainštalujte vopred, prihláste sa a najmä vyskúšajte si ho priamo v podmienkach školy. Ja som to urobil so žiakom, ktorý mal Skype v smartfóne. 
 • Ak by zlyhalo zariadenie (napr. notebook), treba mať pripravené záložné (napr. krízovo smartfón). 
 • Vzhľadom na bežne dostupnú techniku odporúčam využiť notebook pripojený na dataprojektor kvôli väčšiemu obrazu pre žiakov a využitie externých reproduktorov pre dostatočné ozvučenie. 

Priebeh videokonferencie :

 • Hosťa treba v úvode videokonferencie stručne žiakom predstaviť, povedať najdôležitejšie informácie, tému prednášky a štruktúru rozhovoru. 
 • Takisto treba oznámiť dĺžku trvania rozhovoru a priebežne moderovať diskusiu, aby sa držala témy a v danom čase pokryla hlavné body. 
 • Pri komunikácii cez počítač je vhodné robiť výrazné gestá, rozprávať nahlas smerom na mikrofón. 
 • Dôležité je, aby sa žiaci pripravili na rozhovor a mali nejaké otázky, prípadne úvodné otázky na prelomenie ľadov môže položiť učiteľ. Pripravenosť obecenstva šetrí čas a robí stretnutie efektívnejším. 
 • Video konferencii treba prispôsobiť sedenie. Ak žiaci sedia tradične za sebou v laviciach, treba kameru, počítač nasmerovať na nich, nie do uličky a sem-tam pootočiť na inú časť publika. 
 • Treba venovať pozornosť detailom, napríklad – aby na obrazovke zbytočne neprekážal kurzor myši. 
 • Odporúčam stretnutie nahrať. Samozrejme, treba sa opýtať na súhlas zúčastnených. 
 • Veľmi dôležité je urobiť spätnú väzbu. Nielen s odborníkom, ale aj so žiakmi a najmä pozitívne výstupy spätnej väzby poslať mailom hosťovi spolu s poďakovaním. 
 • Prípadné postrehy na zlepšenie si zapisovať ihneď, aby sa na ne nezabudlo. 
 • Vytvoriť si databázu expertov na rôzne témy. Nie vždy totiž môže mať konkrétny človek čas a takisto je vhodnejšie oslovovať viacerých odborníkov, ako stále iba toho istého. 
 • Priestor na zlepšenie ponúka aj využitie aplikácie Sli.do. Umožňuje anonymizované kladenie otázok. 

Na záver by som odporúčal nebáť sa, skúsiť zorganizovať jednu či dve konferencie. Som presvedčený, že pozitíva pre žiakov sú veľmi silné. Držím vám palce, milí kolegovia a kolegyne. 

Videokonferencia v školských podmienkach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top