Mal by štát nariadiť zamestnancom škôl a školských zariadení povinné očkovanie proti COVID-19?

povinné očkovanie učiteľov COVID-19

Je čoraz viac pravdepodobné, že na jar budú k dispozícii prvé vakcíny proti COVID-19. (Práve pred niekoľkými dňami oznámila farmaceutická spoločnosť Pfizer, že pod­ľa predbežných dát z testovania má nimi vyvíjaná vakcína až 90 % účinnosť.) Pred vládami jednotlivých štátov tak bude stáť otázka – ako postupovať. Vzhľadom na obmedzené výrobné kapacity spočiatku vakcín nebude dosť pre všetkých, bude preto potrebné stanoviť nejaké poradie očkovania. Myslíte si, že by v takom prípade mali učitelia a ďalší zamestnanci škôl a školských zariadení patriť medzi profesijné skupiny, ktoré budú mať k vakcíne prednostný prístup? A malo by sa od nich očkovanie povinne vyžadovať? Pozrime sa spoločne na ZA a PROTI takého postupu.

Argumenty ZA povinné očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

  • V triedach sa často nachádza veľa ľudí v malom, nevetranom priestore. Učiteľ stojí tvárou k žiakom a spravidla rozpráva nahlas, čo je situácia, pri ktorej sa vírus najviac šíri. Rúška pomáhajú, no nie sú nie stopercentnou ochranou. Toto všetko vedie k záveru, že by práve učitelia mali byť povinne očkovaní.
  • Nejde iba o ochranu žiakov, ale aj samotných učiteľov. Ak by sa nakazili vo veľkom počte, školy by mali problémy so zabezpečovaním vyučovania.
  • Povinné očkovanie je bežné aj v niektorých iných profesiách, kde dochádza ku kontaktu s mnohými ľuďmi. Typickým príkladom sú lekári a zdravotné sestry, ktorí u nás musia byť povinne očkovaní proti hepatitíde typu B.
  • Je možné, že po zaočkovaní by učitelia nemuseli nosiť rúška, pretože by sa nemohli stať prenášačmi infekcie. To by im výrazne uľahčilo prácu a pobyt v škole.

Argumenty PROTI povinnému očkovaniu zamestnancov škôl a školských zariadení

  • Ak by štát chcel nariadiť očkovanie učiteľom, mala by sa rovnaká povinnosť týkať aj iných profesií, v ktorých zamestnanci prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi (čašníci, vodiči MHD, holiči…). Očkovať tak veľa ľudí by však mohlo byť organizačne aj finančne náročné.
  • Prečo by mali byť učitelia povinne očkovaní práve proti COVID-19, keď nemajú povinnosť očkovať sa proti iným ochoreniam ako chrípka, hepatitída a pod.?
  • Zaočkovať desaťtisíce zamestnancov škôl a školských zariadení by stálo veľa peňazí, pričom ak nebudú zároveň zaočkovaní aj žiaci, efekt očkovania môže byť iba malý a neúmerný vynaloženým prostriedkom.
  • Momentálne nie je v spoločnosti nálada na ďalšie príkazy a zákazy. Po nariadení povinného očkovania by sa medzi učiteľmi pravdepodobne zdvihla vlna nevôle a časť z nich by to vnímala ako ďalšiu diskrimináciu zo strany štátu.

Poznámka: Text je zhrnutím najčastejšie sa vyskytujúcich argumentov.
Autor sa s nimi nemusí nutne stotožňovať.

Mali by byť do online vyučovania zahrnuté všetky predmety alebo iba niektoré?

Mal by štát nariadiť zamestnancom škôl a školských zariadení povinné očkovanie proti COVID-19?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top