Zastavme plagiátorstvo

„Spravodlivosť aj tak nedosiahnete vždy“, povedala pred rokmi moja učiteľka biológie. Zrejme išlo o problém koncoročných známok, no táto veta mi utkvela v pamäti možno práve pre tú ľahkosť, samozrejmosť, bezstarostnosť, s akou bola vyslovená. To ma ohromilo. Bola to veta, ktorá nahnevá takmer každého mladého človeka plného sily meniť svet.

Ako skupina mladých ľudí v komunite Zastavme korupciu sme sa rozhodli vytvoriť osvetovú kampaň, v rámci ktorej úspešní ľudia vyjadrujú svoje stanovisko k podvádzaniu. Oslovili sme niekoľko známych a aj menej známych osobností, renomovaných vedcov, ktorí sú a môžu byť pre mladých ľudí vzormi. Naším cieľom nie je moralizovanie ani ukazovanie prstom. Počas zbierania materiálu sme sa stretli aj s prekvapujúcimi odpoveďami. Zistili sme, že v mnohých prípadoch ani snaha učiteľa bojovať proti plagiátom,  nemusí padnúť na úrodnú pôdu. Tu je jedna smutno-smiešna skúsenosť:

„Pri čítaní seminárnych prác som mal v dvoch prípadoch podozrenie. (Iba ten, kto nečíta seminárne práce, nenatrafí na plagiátorstvo.) Študentky som si pozval a po pár otázkach, týkajúcich sa prác, som ľahko zistil, že ich nepísali ony. Jedna sa napokon priznala, že jej výdatne pomáhala jej bývalá profesorka na gymnáziu (!), druhej zasa matka. Tá prvá sa kajala, druhá bola bezočivá (zrejme po materi). Najmä kvôli tej druhej som všetko oznámil vedeniu katedry, veď napokon máme na fakulte všelijaké etické komisie. Ale až tam to nešlo… Skončilo to na katedre, a to tak, že bolo prijaté vyhlásenie proti plagiátorstvu. Študentkám sa nič nestalo, ba ani mne nie. Koniec dobrý, všetko dobré. :-)”

Práve takéto príbehy nás motivovali hovoriť o plagiátorstve medzi mladými ľuďmi. A tak plánujeme návštevy škôl, hneď ako to pandemická situácia dovolí. Budeme sa so študentmi stredných škôl rozprávať o podvádzaní, o jeho príčinách i následkoch, vypočujeme si ich a aj ich učiteľov a budeme hľadať novú silu a motiváciu k čistému štítu.

Kým sa tak stane, radi by sme všetkým stredoškolákom a ich učiteľom dali do pozornosti tieto stránky:

https://www.facebook.com/KomunitaZastavmeKorupciu

https://komunita.zastavmekorupciu.sk/

Nájdete na nich videá, šoty a motivačné myšlienky. Uvidíte Jakuba Drábika, Michala Hvoreckého, Valentínu Vavi Sedílekovú, Michala Vašečku a mnoho iných.

Ak aj úplnú spravodlivosť nemôžeme vždy dosiahnuť, netreba sa o ňu prestať snažiť.

Diana Balogáčová

Zastavme plagiátorstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top