Hovorme so žiakmi o dobrovoľníctve

Námet na online hodinu občianskej alebo triednickej, ktorá ozrejmuje zmysluplnosť dobrovoľníctva a motivuje k angažovanosti vo svojom prostredí

Dobrovoľníctvo je skvelá príležitosť, ako získať nové skúsenosti, spoznať skvelých ľudí, zlepšiť svoje CV a niečo vo svete. Napriek tomu, že pandémia obmedzila veľa bežných aktivít, príležitosti na dobrovoľníčenie sú stále otvorené (online aj offline). Pre žiakov môže byť dobrovoľníctvo hodnotne strávený čas, zároveň však vo veľkej miere prispieva aj k psychickej pohode a zlepšuje zdravie (podľa výskumov ľudia, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníctva zvyknú mať dlhšie a zdravšie životy, kvalitnejší spánok, znížené riziko depresií či zlepšený krvný tlak), čo je momentálne nesmierne dôležité a veľmi relevantné. Návrh aktivít nám dáva priestor na diskusiu o výhodách a nevýhodách dobrovoľníctva a možnosť preskúmať dobrovoľnícke príležitosti, o ktoré by mali žiaci záujem.

Dištančné vzdelávanie: Dobrovoľníctvo

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní je pri obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je  formou videohovoru (45 + minút).

Ciele: Žiaci budú vedieť:

 • definovať dobrovoľníctvo
 • zhodnotiť dôležitosť služby ostatným
 • identifikovať dobrovoľnícke príležitosti, ktoré žiakov zaujímajú a sú dostupné

Príprava:

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min): 
  • každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Rozcvička (5 min)  
  • prejdeme si základné pojmy (dobrovoľníctvo, (ne)odborné, lokálne/ globálne) a zároveň sa opýtame žiakov, či im bolo niečo z videa nejasné a či ich dobrovoľníctvo zaujalo
 • Diskusia (10 min)  
  • V akých situáciách (nie) je OK pracovať a nemať za to zaplatené?
  • Čo je dobrovoľníctvo a ako sa líši od brigády / práce?
  • Aké sú (ne)výhody dobrovoľníctva?
 • Rozpracovanie (15 min)
  • V triede sa rozdelíme do menších skupín, podľa dobrovoľníckych oblastí, na ktoré by sa žiaci hodili na základe testu: https://www.dobrovolnictvoba.sk/otestuj-sa/
   Ak je to možné, využijeme breakout rooms.
  • V skupinách brainstormujú (lokálne) dobrovoľnícke príležitosti, ku ktorým by sa mohli pripojiť.
  • Po 12 minútach každá skupina zhrnie zaujímavé príležitosti, ktoré našli.

Stránky súvisiace s dobrovoľníctvom:

 • Záver (5 min) 
  • Žiaci napíšu 3 veci, ktoré si z hodiny odnášajú (nové informácie, nápady, dojmy).

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete v kurze Ako pomáhať svetu? – dobrovoľníctvo po registrácii.

Čo je Zmudri?

Projekt Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na Vás, učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského balíčka. Pre učiteľov 2. stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo po registrácii

Hovorme so žiakmi o dobrovoľníctve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top